Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Značka Henna

Značka Henna

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Doleželová
Šetření:18. 04. 2010 - 27. 04. 2010
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
předkládáme Vám krátký dotazník, který je součástí projektu Marketingové řízení, řešeného v rámci studia na ČZU v Praze. Cílem tohoto dotazníku je zjistit míru povědomí o značce Henna a jejím vnímání spotřebiteli.

Odpovědi respondentů

1. Víte co znamená slovo henna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4769,12 %69,12 %  
Něco mi to říká, ale nevím přesně co1217,65 %17,65 %  
Ne913,24 %13,24 %  

Graf

2. Víte jaké produkty značka Henna nabízí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Produkty na vlasy4464,71 %64,71 %  
Nevím2333,82 %33,82 %  
Elektronika11,47 %1,47 %  

Graf

3. Přibližně jak často si barvíte vlasy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nebarvím si vlasyotázka č. 6, 1xza rokotázka č. 4, 2x za rokotázka č. 4, 3x za rokotázka č. 4, 4x za rokotázka č. 4, Vícekrát za rokotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebarvím si vlasy3044,12 %44,12 %  
Vícekrát za rok2130,88 %30,88 %  
4x za rok811,76 %11,76 %  
2x za rok57,35 %7,35 %  
3x za rok34,41 %4,41 %  
1xza rok11,47 %1,47 %  

Graf

4. Dáváte přednost barvení vlasů:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sami2261,11 %32,35 %  
Od kadeřnice1438,89 %20,59 %  

Graf

5. Dáváte přednost:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi to jedno2259,46 %32,35 %  
Přírodním produktům před chemickými821,62 %11,76 %  
Chemickým produktům před přírodními718,92 %10,29 %  

Graf

6. Slyšeli jste o značce Henna, která vyrábí přírodní produkty na vlasy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3754,41 %54,41 %  
Ne3145,59 %45,59 %  

Graf

7. Jak jste se dozvěděli o značce Henna?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od známých1336,11 %19,12 %  
Z médií1233,33 %17,65 %  
v obchodě25,56 %2,94 %  
nic25,56 %2,94 %  
už nevím12,78 %1,47 %  
v drogérii12,78 %1,47 %  
od matek12,78 %1,47 %  
od matky12,78 %1,47 %  
Od kadeřnice12,78 %1,47 %  
už nevím, znám ji už dlouho12,78 %1,47 %  
z regálu v obchodě12,78 %1,47 %  

Graf

8. Máte zkušenosti s produkty značky Henna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2464,86 %35,29 %  
Ano1335,14 %19,12 %  

Graf

9. Jaký je Váš vztah k této značce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální646,15 %8,82 %  
Kladný538,46 %7,35 %  
Záporný215,38 %2,94 %  

Graf

10. Jaké jsou podle Vás produkty značky Henna?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cenová relace: drahé - levné3.0770.994
Kvalita produktů: nízká - vysoká3.4621.172
Dostupnost produktů: špatná - dobrá3.2311.101
Aplikace produktů: náročná - snadná3.3081.444
Podvědomí o značce: nízké - vysoké2.6920.675
Šetrnost k vlasům: nízká - vysoká3.6152.083

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5073,53 %73,53 %  
Muž1826,47 %26,47 %  

Graf

12. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21- 30 let3957,35 %57,35 %  
41 let a více1217,65 %17,65 %  
31-40 let913,24 %13,24 %  
do 20 let811,76 %11,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Víte jaké produkty značka Henna nabízí?

 • odpověď Produkty na vlasy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od známých na otázku 7. Jak jste se dozvěděli o značce Henna?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z médií na otázku 7. Jak jste se dozvěděli o značce Henna?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Máte zkušenosti s produkty značky Henna?

6. Slyšeli jste o značce Henna, která vyrábí přírodní produkty na vlasy?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od známých na otázku 7. Jak jste se dozvěděli o značce Henna?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z médií na otázku 7. Jak jste se dozvěděli o značce Henna?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Máte zkušenosti s produkty značky Henna?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Máte zkušenosti s produkty značky Henna?
 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 2. Víte jaké produkty značka Henna nabízí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 11. Jste:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co znamená slovo henna?

2. Víte jaké produkty značka Henna nabízí?

3. Přibližně jak často si barvíte vlasy?

4. Dáváte přednost barvení vlasů:

5. Dáváte přednost:

6. Slyšeli jste o značce Henna, která vyrábí přírodní produkty na vlasy?

7. Jak jste se dozvěděli o značce Henna?

8. Máte zkušenosti s produkty značky Henna?

11. Jste:

12. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co znamená slovo henna?

2. Víte jaké produkty značka Henna nabízí?

3. Přibližně jak často si barvíte vlasy?

4. Dáváte přednost barvení vlasů:

5. Dáváte přednost:

6. Slyšeli jste o značce Henna, která vyrábí přírodní produkty na vlasy?

7. Jak jste se dozvěděli o značce Henna?

8. Máte zkušenosti s produkty značky Henna?

11. Jste:

12. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Doleželová, V.Značka Henna (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://znacka-henna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.