Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost udržitelného turismu

Znalost udržitelného turismu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Grycová
Šetření:10. 03. 2011 - 17. 03. 2011
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):6 / 4.6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Věnujte prosím chvilku tomuto dotazníku. Výsledky této ankety budou součástí naší seminární práce k předmětu ekonomika cestovního ruchu na VŠO.

Děkujeme

 

Odpovědi respondentů

1. Už jste se někdy setkal/a s pojmem udržitelný turismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3960 %60 %  
ano2640 %40 %  

Graf

2. Co si představujete pod pojmem udržitelný turismus? Napište, prosím, vše, co Vás napadne.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

eko turismus, respektování kultury a tradic navštívené země, využívání hromadné dopravy, ubytování v soukromí a nákup lokálních potravin

ekologie

chovat se při cestování tak, abychom neničili přírodu

Ochrana a zachování přirozeného prostředí, životní prostředí a kulturní dědictví, respektování místních obyvatel, jejich tradic a zvyků.

ochrana přírody

pobyty na farmách, ekologický cestovní ruch, venkovský cestovní ruch

Provozování cestovního ruchu takovým způsobem, aby se v současnosti rozvíjel, ale aby to neuškodilo budoucím generacím.

Snaha o udržení turisku v určitých oblastech. Jedná se o všechny možné způsoby a druhy, jak udržet turismus např. v Čechách. Turismus je velice důležitý pro ekonomiku státu. Turismem se do státu přivádí peníze a proto je velice důležité hledat formy jeho udržení.

Šetření přírodními zdroji (voda, elektřina), zaměstnávat místní obyvatele, zachovávat integritu místa

Turismus orientovaný nejen na vlastní pasivní prožitky, ale hlavně na zanechání co nejmenší ekologické stopy na navštěvovaných destinacích spojené s podporou místních obyvatel, poznávání jejich zvyklostí, koupí předmětů či jejich výrobků a služeb.

Turismus šetrný k životnímu prostředí

turismus, který je ohleduplnější ke kulturám, ke životnímu prostředí apod.

turismus, který nemá negativní vliv na prostředí kolem sebe

Turismus, který nepoškodí genius loci, ekosystém a obecné soužití obyvatel dané lokality.

udržitelný cestovní ruch, to že projekt bude proveditelný i bez dotací

výlety na farmu, poznávací zájezdy

3. Jakou formu udržitelného turismu preferujete? Můžete označit i více možností.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepreferuji žádnou z výše uvedených1043,48 %15,38 %  
venkovský cestovní ruch730,43 %10,77 %  
trvale udržitelný turismus521,74 %7,69 %  
ekoturismus313,04 %4,62 %  
geoturismus313,04 %4,62 %  
agroturistika313,04 %4,62 %  
komunitní cestovní ruch28,7 %3,08 %  
ekoagroturismus28,7 %3,08 %  
neznám tyto formy CR/nevím co přesně znamenají14,35 %1,54 %  

Graf

4. Jaké je vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5381,54 %81,54 %  
muž1218,46 %18,46 %  

Graf

5. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 265584,62 %84,62 %  
27 - 3546,15 %6,15 %  
do 1834,62 %4,62 %  
36 - 4523,08 %3,08 %  
46 - 6011,54 %1,54 %  

Graf

6. Jaké je vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4772,31 %72,31 %  
odborník s VŠ/VOŠ vzděláním710,77 %10,77 %  
pracovník s nutnou kvalifikací69,23 %9,23 %  
jiné34,62 %4,62 %  
pracovník bez nutné kvalifikace23,08 %3,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Už jste se někdy setkal/a s pojmem udržitelný turismus?

  • odpověď ano:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepreferuji žádnou z výše uvedených na otázku 3. Jakou formu udržitelného turismu preferujete? Můžete označit i více možností.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Už jste se někdy setkal/a s pojmem udržitelný turismus?

3. Jakou formu udržitelného turismu preferujete? Můžete označit i více možností.

4. Jaké je vaše pohlaví

5. Kolik je vám let?

6. Jaké je vaše povolání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Už jste se někdy setkal/a s pojmem udržitelný turismus?

3. Jakou formu udržitelného turismu preferujete? Můžete označit i více možností.

4. Jaké je vaše pohlaví

5. Kolik je vám let?

6. Jaké je vaše povolání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Grycová, Z.Znalost udržitelného turismu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://znalost-udrzitelneho-turismu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.