Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost základních spotřebitelských práv

Znalost základních spotřebitelských práv

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Kobrlová
Šetření:05. 10. 2013 - 08. 10. 2013
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím Vás o vyplnění jednoduchého dotazníku, který má ověřit znalost základních spotřebitelských práv. Aby zůstala zachována vypovídací hodnota průzkumu, nehledejte prosím správné odpovědi a odpovídejte upřímně. Výsledky budou v mém případě využity v rámci vysokoškolského předmětu „Spotřebitelské právo“.

 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu.
 

Odpovědi respondentů

1. Čím jsou regulovány podmínky a způsob reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákonem i reklamačními řády v případě, že je reklamační řád součástí smlouvy a že není v rozporu se zákonem.4747 %47,47 %  
Zákonem (ustanoveními v občanském a obchodním zákoníku).3535 %35,35 %  
Reklamačními řády – každá prodejna může mít tedy odlišné podmínky.77 %7,07 %  
Zákonem i reklamačními řády za jakýchkoliv podmínek.66 %6,06 %  
Nevím.55 %5,05 %  

Graf

2. Co všechno potřebujete k vyřízení reklamace? Předpokládejte, že na paragonu i na záručním listu jsou informace o datu prodeje, druhu výrobku, záruční lhůtě a razítko prodejny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Paragon nebo záruční list (tedy pouze jeden z těchto dokladů).4848 %48,48 %  
Paragon, záruční list a veškeré příslušenství.2525 %25,25 %  
Paragon a záruční list.2222 %22,22 %  
Paragon, záruční list i obal výrobku.55 %5,05 %  

Graf

3. Jaká je lhůta pro vyřízení reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 dní.8989 %89,9 %  
Zákon lhůtu pro vyřízení reklamace nestanovuje.44 %4,04 %  
14 dní.33 %3,03 %  
28 dní.22 %2,02 %  
Nevím.22 %2,02 %  

Graf

4. Na co má spotřebitel v rámci oprávněné reklamace právo? Předpokládejte, že se vada výrobku objevila až po převzetí věci během záruční doby.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Má právo na opravu či výměnu věci, a pokud není možné věc opravit ani vyměnit, pak může požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.8181 %81,82 %  
Má právo na opravu, výměnu věci, slevu z ceny či odstoupení od smlouvy a tyto možnosti nejsou nijak podmíněny.1313 %13,13 %  
Spotřebitel žádné právo nemá, v případě oprávněné reklamace rozhoduje o způsobu satisfakce prodávající.44 %4,04 %  
Nevím.11 %1,01 %  
Má právo na opravu či výměnu věci, a pokud není možné věc opravit ani vyměnit, pak může požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.11 %1,01 %  

Graf

5. Poskytuje se stejná záruka na zlevněné zboží? Předpokládejte, že zboží je bez vad (týká se to tedy zboží prodávané při různých výprodejích).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.7373 %73,74 %  
Záleží na prodejci – může určit, že na zlevněné zboží se záruka nevztahuje.1414 %14,14 %  
Ne.1010 %10,1 %  
Nevím.33 %3,03 %  

Graf

6. Jak dlouhá je ze zákona záruční lhůta na spotřební zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky.8989 %89,9 %  
Není stanovena, záleží na konkrétním zboží.88 %8,08 %  
1 rok.22 %2,02 %  
Nevím.11 %1,01 %  

Graf

7. Je-li prodejce povinen ze zákona přiložit návod, pak musí být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výhradně v češtině.8484 %84,85 %  
Nevím.77 %7,07 %  
Může být i v jiném jazyce (např. v angličtině).55 %5,05 %  
Není stanoveno, v jakém jazyce musí návod být.44 %4,04 %  

Graf

8. Je prodávající vždy povinen vystavit doklad o koupi nebo jen na žádost kupujícího?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy i bez vyžádání.9090 %90,91 %  
Pouze na vyžádání.1010 %10,1 %  

Graf

9. Domníváte se, že je současná právní úprava ochrany spotřebitele dostačující a pro spotřebitele srozumitelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.4747 %47,47 %  
Ano.3434 %34,34 %  
Nemohu určit/Nevím.1919 %19,19 %  

Graf

10. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.6565 %65,66 %  
Muž.3535 %35,35 %  

Graf

11. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 255555 %55,56 %  
46 – 551616 %16,16 %  
26 – 351616 %16,16 %  
36 – 451010 %10,1 %  
56 - 6533 %3,03 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou.3838 %38,38 %  
Vysokoškolské – bakalářské.3333 %33,33 %  
Vysokoškolské – vyšší než bakalářské.2020 %20,2 %  
Výuční list.55 %5,05 %  
Vyšší odborné vzdělání.33 %3,03 %  
Základní.11 %1,01 %  

Graf

13. Jaký je Váš sociální status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec.4747 %47,47 %  
Student.3636 %36,36 %  
Podnikatel, živnostník.99 %9,09 %  
V důchodu.33 %3,03 %  
V domácnosti, na rodičovské dovolené.22 %2,02 %  
Nezaměstnaný/á.22 %2,02 %  
Jiný status.11 %1,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Věk:

  • odpověď 18 - 25:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student. na otázku 13. Jaký je Váš sociální status?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Čím jsou regulovány podmínky a způsob reklamace?

2. Co všechno potřebujete k vyřízení reklamace? Předpokládejte, že na paragonu i na záručním listu jsou informace o datu prodeje, druhu výrobku, záruční lhůtě a razítko prodejny.

3. Jaká je lhůta pro vyřízení reklamace?

4. Na co má spotřebitel v rámci oprávněné reklamace právo? Předpokládejte, že se vada výrobku objevila až po převzetí věci během záruční doby.

5. Poskytuje se stejná záruka na zlevněné zboží? Předpokládejte, že zboží je bez vad (týká se to tedy zboží prodávané při různých výprodejích).

6. Jak dlouhá je ze zákona záruční lhůta na spotřební zboží?

7. Je-li prodejce povinen ze zákona přiložit návod, pak musí být:

8. Je prodávající vždy povinen vystavit doklad o koupi nebo jen na žádost kupujícího?

9. Domníváte se, že je současná právní úprava ochrany spotřebitele dostačující a pro spotřebitele srozumitelná?

10. Pohlaví:

11. Věk:

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

13. Jaký je Váš sociální status?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Čím jsou regulovány podmínky a způsob reklamace?

2. Co všechno potřebujete k vyřízení reklamace? Předpokládejte, že na paragonu i na záručním listu jsou informace o datu prodeje, druhu výrobku, záruční lhůtě a razítko prodejny.

3. Jaká je lhůta pro vyřízení reklamace?

4. Na co má spotřebitel v rámci oprávněné reklamace právo? Předpokládejte, že se vada výrobku objevila až po převzetí věci během záruční doby.

5. Poskytuje se stejná záruka na zlevněné zboží? Předpokládejte, že zboží je bez vad (týká se to tedy zboží prodávané při různých výprodejích).

6. Jak dlouhá je ze zákona záruční lhůta na spotřební zboží?

7. Je-li prodejce povinen ze zákona přiložit návod, pak musí být:

8. Je prodávající vždy povinen vystavit doklad o koupi nebo jen na žádost kupujícího?

9. Domníváte se, že je současná právní úprava ochrany spotřebitele dostačující a pro spotřebitele srozumitelná?

10. Pohlaví:

11. Věk:

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

13. Jaký je Váš sociální status?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kobrlová, M.Znalost základních spotřebitelských práv (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://znalost-zakladnich-spotrebit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.