Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znáte Kutnou Horu

Znáte Kutnou Horu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Musílková
Šetření:20. 07. 2012 - 27. 07. 2012
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):11 / 5.4
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

pracuji v destinačním managementu v Kutné Hoře a jelikož je pro nás velmi obtížné získávat responzi návštěvníků regionu, rozhodli jsme se využít i možnosti vyplňto.

Zajímá nás kolik lidí má povědomí o tomto městě, co na návštěvníky působí nejvíce, jestli znají tradiční kulturní akce a co se jim líbilo/nelíbilo při návštěvě.

Vyplněním nám pomůžete nastavit další směr komunikace destinace a případně "odstranit" nedostatky...

 

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/la jste někdy město Kutná Hora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2870 %70 %  
ne1230 %30 %  

Graf

2. Kolikrát jste navštívil/la Kutnou Horu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2933,33 %22,5 %  
1622,22 %15 %  
4311,11 %7,5 %  
327,41 %5 %  
613,7 %2,5 %  
513,7 %2,5 %  
100013,7 %2,5 %  
10013,7 %2,5 %  
1213,7 %2,5 %  
1613,7 %2,5 %  
ostatní odpovědi 99999999 13,7 %2,5 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:47.2
Minimum:1
Maximum:1000
Variační rozpětí:999
Rozptyl:39786.33
Směrodatná odchylka:199.47
Medián:2
Modus:2

Graf

3. Co Vás v Kutné Hoře nejvíce zaujalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chrám sv. Barbory1555,56 %37,5 %  
Kostnice518,52 %12,5 %  
Vlašský dvůr27,41 %5 %  
GASK (Galerie Středočeského kraje)27,41 %5 %  
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci13,7 %2,5 %  
čistě náhodou jsme tam narazili na výstavu o výrobě cigaret, ač jsem zapřísáhlý nekuřák, byl to pro mě z Kutné Hory největší zážitek13,7 %2,5 %  
Středověký stříbrný důl13,7 %2,5 %  

Graf

4. Plánujete návštěvu Kutné Hory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne → konec dotazníku, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano650 %15 %  
nevím433,33 %10 %  
ne216,67 %5 %  

Graf

5. V jakém časovém horizontu plánujete návštěvu Kutné Hory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v horizontu 1 týdneotázka č. 10, v horizontu 1 měsíceotázka č. 10, v horizontu 1 rokuotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v horizontu 1 roku583,33 %12,5 %  
v horizontu 1 měsíce116,67 %2,5 %  

Graf

6. Jak dlouho jste se zdrželi v Kutné Hoře?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 5 hodin828,57 %20 %  
5 - 12 hodin725 %17,5 %  
1 den621,43 %15 %  
2 dny414,29 %10 %  
méně než 3 hodiny13,57 %2,5 %  
týden13,57 %2,5 %  
bydlím tu13,57 %2,5 %  

Graf

7. Využili jste gastronomické služby v Kutné Hoře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1967,86 %47,5 %  
ne932,14 %22,5 %  

Graf

8. Byl jste spokojený s úrovní gastronomických služeb v Kutné Hoře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1578,95 %37,5 %  
ne421,05 %10 %  

Graf

9. Navštívil jste některou z tradičních kulturních akcí v Kutné Hoře?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne743,75 %17,5 %  
žádnou212,5 %5 %  
Královské stříbření Kutné Hory212,5 %5 %  
Tyjátrfest212,5 %5 %  
nenavštívila jsem žádnou kulturní akci16,25 %2,5 %  
Kutnohorské léto16,25 %2,5 %  
nie16,25 %2,5 %  

Graf

10. Co byste chtěli v Kutné Hoře navštívit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chrám sv. Barbory583,33 %12,5 %  
Středověký stříbrný důl466,67 %10 %  
Kostnici350 %7,5 %  
Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci233,33 %5 %  
Vlašský dvůr233,33 %5 %  
GASK (Galerii Středočeského kraje)116,67 %2,5 %  

Graf

11. Co byste v Kutné Hoře z hlediska návštěvníka změnili, vylepšili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

libi se mi vse

městskou dopravu

nevím

nic

odstranit reklamy z okolí památek, vyčistit a uklidit ulice a prostranství

parkování - nižší ceny

snížila bych ceny vstupného

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Využili jste gastronomické služby v Kutné Hoře?

  • odpověď ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Byl jste spokojený s úrovní gastronomických služeb v Kutné Hoře?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívil/la jste někdy město Kutná Hora?

2. Kolikrát jste navštívil/la Kutnou Horu?

3. Co Vás v Kutné Hoře nejvíce zaujalo?

7. Využili jste gastronomické služby v Kutné Hoře?

8. Byl jste spokojený s úrovní gastronomických služeb v Kutné Hoře?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívil/la jste někdy město Kutná Hora?

2. Kolikrát jste navštívil/la Kutnou Horu?

3. Co Vás v Kutné Hoře nejvíce zaujalo?

7. Využili jste gastronomické služby v Kutné Hoře?

8. Byl jste spokojený s úrovní gastronomických služeb v Kutné Hoře?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Musílková, H.Znáte Kutnou Horu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://znate-kutnou-horu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.