Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znáte svá spotřebitelská práva?

Znáte svá spotřebitelská práva?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Hrabalová
Šetření:24. 09. 2016 - 02. 10. 2016
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

prosím o vyplnění následujícího dotazníku, který má za úkol mapovat znalost veřejnosti svých spotřebitelských práv. Prosím, odpovídejte podle svých znalostí a mínění, nikoliv za pomoci internetu či jiného pomocníka. 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2862,22 %62,22 %  
Muž1737,78 %37,78 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let3271,11 %71,11 %  
31 - 50 let715,56 %15,56 %  
51 - 70 let48,89 %8,89 %  
0 - 18 let12,22 %2,22 %  
70 a více let12,22 %2,22 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2248,89 %48,89 %  
Vysokoškolské bakalářské1124,44 %24,44 %  
Vysokoškolské magisterské1022,22 %22,22 %  
Základní24,44 %4,44 %  

Graf

4. Ve kterém zákoně nenajdeme úpravu spotřebitelského práva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákon o elektronickém podpisu2964,44 %64,44 %  
Nový občanský zákoník1022,22 %22,22 %  
Zákon o ochraně spotřebitele613,33 %13,33 %  

Graf

5. Spotřebitelem podle zákona o ochraně spotřebitele je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každá fyzická a právnická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.1840 %40 %  
Každá fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.1431,11 %31,11 %  
Každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.1226,67 %26,67 %  
Každá právnická osoba, která uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.12,22 %2,22 %  

Graf

6. Jmenujte nějakou instituci ČR zabývající se ochranou spotřebitele. Pokud žádnou neznáte, políčko nechte prázdné.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čoi834,78 %17,78 %  
česká obchodní inspekce313,04 %6,67 %  
únos14,35 %2,22 %  
Obchodni inspekce14,35 %2,22 %  
ČOI.14,35 %2,22 %  
Úřad pro ochranu osobních údajů14,35 %2,22 %  
ČOI, APEK14,35 %2,22 %  
dTest14,35 %2,22 %  
ČOI, SZPI, SVS14,35 %2,22 %  
Ombudsman 14,35 %2,22 %  
ostatní odpovědi ČOI, zemědělská inspekce
Coi ceska hospodarska a potr. Inspekce
Ceska obchodni inspekce, Urad pro ochranu hospodarske souteze, spotrebitelske poradny
SOS - Sdružení ochrany spotřebitelů či jak to přesně je
417,39 %8,89 % 

Graf

7. Při uzavírání smlouvy spotřebitele s podnikatelem se ujednání, která vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zakazují2760 %60 %  
Povolují, dohodl - li se na tom podnikatel se spotřebitelem1635,56 %35,56 %  
Povolují, podnikatel si může určit jakékoliv smluvní podmínky podle svého uvážení24,44 %4,44 %  

Graf

8. Smí podnikatel po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3168,89 %68,89 %  
Ano, ale jen pokud dal spotřebitel k této další platbě výslovný souhlas1022,22 %22,22 %  
Ano48,89 %8,89 %  

Graf

9. Spotřebitel má ze zákona právo odstoupit od smlouvy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uzavřené distančním způsobem (prostřednictvím prostředků komunikace na dálku - internetu, telefonu, katalogu apod.)3373,33 %73,33 %  
Zákon nezakládá spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy ani u smlouvy uzavřené v kamenném obchodě ani u smlouvy uzavřené distančním způsobem, toto právo může podnikatel spotřebiteli poskytnout na základě svého uvážení jako jakýsi nadstandard.613,33 %13,33 %  
Uzavřené v kamenném obchodě.613,33 %13,33 %  

Graf

10. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je 14 dní. Tato lhůta začíná běžet od okamžiku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kdy spotřebitel zboží převzal.3373,33 %73,33 %  
Kdy spotřebitel zboží převzal511,11 %11,11 %  
Kdy spotřebitel zboží objednal.511,11 %11,11 %  
Kdy zboží bylo předáno podnikatelem přepravní službě k doručení12,22 %2,22 %  
Kdy zboží bylo předáno podnikatelem přepravní službě k doručení.12,22 %2,22 %  

Graf

11. Při odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikatel vrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve výši ceny zboží, náklady na dodání a navrácení zboží nese spotřebitel.1942,22 %42,22 %  
Podnikatel vrátí spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, jakožto i náklady spojené s navrácením zboží.1431,11 %31,11 %  
Podnikatel vrátí spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Náklady na vrácení uhradí podnikatel, jen pokud spotřebitele před uzavřením smlouvy neupozornil, že tyto náklady nese spotřebitel.613,33 %13,33 %  
Podnikatel vrátí spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, jakožto i náklady spojené s navrácením zboží36,67 %6,67 %  
Podnikatel vrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve výši ceny zboží, náklady na dodání a navrácení zboží nese spotřebitel24,44 %4,44 %  
Podnikatel vrátí spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Náklady na navrácení zboží podnikatel spotřebiteli uhradí, jen pokud spotřebitele před uzavřením smlouvy neupozornil na povinnost12,22 %2,22 %  

Graf

12. Dodal – li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal – li se spotřebitel držby, pak:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Se na spotřebitele hledí jako na nepoctivého držitele a zboží je povinen podnikateli bez zbytečného odkladu vrátit, náklady na navrácení zboží spotřebiteli uhradí podnikatel.2351,11 %51,11 %  
Se na spotřebitele hledí jako na na poctivého držitele, spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.1226,67 %26,67 %  
Se na spotřebitele hledí jako na nepoctivého držitele, je povinen o tom podnikatele neprodleně vyrozumět a poté bez zbytečného odkladu podnikateli zboží na vlastní náklady vrátit.48,89 %8,89 %  
Se na spotřebitele hledí jako na nepoctivého držitele a zboží je povinen podnikateli bez zbytečného odkladu vrátit, náklady na navrácení zboží spotřebiteli uhradí podnikatel36,67 %6,67 %  
Se na spotřebitele hledí jako na na poctivého držitele, spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět36,67 %6,67 %  

Graf

13. Reklamace musí být vyřízena:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.2555,56 %55,56 %  
Nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.1328,89 %28,89 %  
Nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace48,89 %8,89 %  
Nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě24,44 %4,44 %  
Nejpozději do 60 dnů od uplatnění reklamace.12,22 %2,22 %  

Graf

14. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění u spotřebního zboží je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 měsíců od převzetí zboží, je možno sjednat i delší lhůtu3168,89 %68,89 %  
6 měsíců od převzetí zboží920 %20 %  
12 měsíců, ale strany si mohou dohodnout prodloužení až na 24 měsíců od převzetí zboží511,11 %11,11 %  

Graf

15. Zboží je možné reklamovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U stejného prodejce, ale v kterékoliv provozovně, nikoliv nutně v té, kde jsme zboží zakoupili.3066,67 %66,67 %  
Jen u stejného prodejce a ve stejné provozovně, kde jsme zboží zakoupili.920 %20 %  
U stejného prodejce, ale v kterékoliv provozovně, nikoliv nutně v té, kde jsme zboží zakoupili48,89 %8,89 %  
Jen u stejného prodejce a ve stejné provozovně, kde jsme zboží zakoupili24,44 %4,44 %  

Graf

16. K úspěšné reklamaci je nezbytné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předložit doklad o koupi zboží.1737,78 %37,78 %  
Nenechat se odbýt obchodníkem, jelikož k reklamaci není doklad o koupi zboží nutný, postačí, když spotřebitel doloží, že reklamovanou věc zakoupil právě v tomto obchodě – to je možné i výpisem z účtu při platbě kartou, záručním listem, výpovědí svědka...1226,67 %26,67 %  
Předložit doklad o koupi zboží, záruční list a zboží mít v originálním obalu.1022,22 %22,22 %  
Předložit doklad o koupi zboží511,11 %11,11 %  
Předložit doklad o koupi zboží, záruční list a zboží mít v originálním obalu12,22 %2,22 %  

Graf

17. Může odmítnout pracovník provozovny reklamaci z důvodu, že není zrovna přítomna osoba pověřená přijímat reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, na každé provozovně musí být po celou dobu otevírací doby přítomný pracovník pověřený přijímáním reklamací.3066,67 %66,67 %  
Ano, v takovém případě má spotřebitel možnost zboží reklamovat na jiné provozovně nebo se domluvit, kdy bude osoba pověřená přijímat reklamace přítomna.613,33 %13,33 %  
Ne, na každé provozovně musí být po celou dobu otevírací doby přítomný pracovník pověřený přijímáním reklamací48,89 %8,89 %  
Ano, spotřebitel má povinnost zjistit si reklamační hodiny příslušné provozovny, v jinou dobu není možné zboží reklamovat.36,67 %6,67 %  
Ano, v takovém případě má spotřebitel možnost zboží reklamovat na jiné provozovně nebo se domluvit, kdy bude osoba pověřená přijímat reklamace přítomna24,44 %4,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Zboží je možné reklamovat:

  • odpověď U stejného prodejce, ale v kterékoliv provozovně, nikoliv nutně v té, kde jsme zboží zakoupili.:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nenechat se odbýt obchodníkem, jelikož k reklamaci není doklad o koupi zboží nutný, postačí, když spotřebitel doloží, že reklamovanou věc zakoupil právě v tomto obchodě – to je možné i výpisem z účtu při platbě kartou, záručním listem, výpovědí svědka... na otázku 16. K úspěšné reklamaci je nezbytné:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Ve kterém zákoně nenajdeme úpravu spotřebitelského práva?

5. Spotřebitelem podle zákona o ochraně spotřebitele je:

7. Při uzavírání smlouvy spotřebitele s podnikatelem se ujednání, která vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy:

8. Smí podnikatel po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního vztahu?

9. Spotřebitel má ze zákona právo odstoupit od smlouvy:

10. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je 14 dní. Tato lhůta začíná běžet od okamžiku:

11. Při odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem:

12. Dodal – li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal – li se spotřebitel držby, pak:

13. Reklamace musí být vyřízena:

14. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění u spotřebního zboží je:

15. Zboží je možné reklamovat:

16. K úspěšné reklamaci je nezbytné:

17. Může odmítnout pracovník provozovny reklamaci z důvodu, že není zrovna přítomna osoba pověřená přijímat reklamace?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Ve kterém zákoně nenajdeme úpravu spotřebitelského práva?

5. Spotřebitelem podle zákona o ochraně spotřebitele je:

7. Při uzavírání smlouvy spotřebitele s podnikatelem se ujednání, která vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy:

8. Smí podnikatel po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního vztahu?

9. Spotřebitel má ze zákona právo odstoupit od smlouvy:

10. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je 14 dní. Tato lhůta začíná běžet od okamžiku:

11. Při odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem:

12. Dodal – li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal – li se spotřebitel držby, pak:

13. Reklamace musí být vyřízena:

14. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění u spotřebního zboží je:

15. Zboží je možné reklamovat:

16. K úspěšné reklamaci je nezbytné:

17. Může odmítnout pracovník provozovny reklamaci z důvodu, že není zrovna přítomna osoba pověřená přijímat reklamace?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrabalová, J.Znáte svá spotřebitelská práva? (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://znate-sva-spotrebitelska-pra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.