Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znáte to?

Znáte to?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Šestauberová
Šetření:15. 03. 2015 - 26. 03. 2015
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):8 / 4.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:69,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Znáte některou ze značek ACE, Command, Dyneon, Filtrete, Futuro, Nexcare, Post-it, Scotch, Thinsulate nebo Vikuiti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4270 %70 %  
Ano1830 %30 %  

Graf

2. Které z těchto značek znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Post-it1266,67 %20 %  
Scotch633,33 %10 %  
Thinsulate422,22 %6,67 %  
Futuro422,22 %6,67 %  
Nexcare316,67 %5 %  
Command15,56 %1,67 %  

Graf

3. Víte, o výrobky jaké společnosti se jedná.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 4, Ne.otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.950 %15 %  
Ano.950 %15 %  

Graf

4. Napište, prosím, o jakou společnost se jedná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3M342,86 %5 %  
Společnost vyrábějící kancelářské potřeby a jiné - tuším 3M114,29 %1,67 %  
lepicí papírky na poznámky114,29 %1,67 %  
kancelářské potřeby, papírky, lepíky114,29 %1,67 %  
3M - vím to však, jelikož jsem minulý semestr dělala projekto pro 3M114,29 %1,67 %  

Graf

5. Znáte společnost 3M?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3568,63 %58,33 %  
Ano1631,37 %26,67 %  

Graf

6. Ohodnoťte, prosím, následující atributy ve spojitosti se společností 3M.

Společnost 3M stojí za mnoha výrobky na českém trhu. Mezi nejznámější patří Post-it, Scotch nebo Command a mnoho dalších.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-253661,02 %60 %  
26-401525,42 %25 %  
41-65711,86 %11,67 %  
66 a více11,69 %1,67 %  

Graf

8. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3762,71 %61,67 %  
muž2237,29 %36,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte některou ze značek ACE, Command, Dyneon, Filtrete, Futuro, Nexcare, Post-it, Scotch, Thinsulate nebo Vikuiti?

  • odpověď Ano:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Post-it na otázku 2. Které z těchto značek znáte?

6. Ohodnoťte, prosím, následující atributy ve spojitosti se společností 3M.

  • odpověď dostupnost výrobků=střední:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi cena výrobků=střední na otázku 6. Ohodnoťte, prosím, následující atributy ve spojitosti se společností 3M.
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita výrobků=vysoká na otázku 6. Ohodnoťte, prosím, následující atributy ve spojitosti se společností 3M.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte některou ze značek ACE, Command, Dyneon, Filtrete, Futuro, Nexcare, Post-it, Scotch, Thinsulate nebo Vikuiti?

2. Které z těchto značek znáte?

5. Znáte společnost 3M?

6. Ohodnoťte, prosím, následující atributy ve spojitosti se společností 3M.

7. Věk:

8. Pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte některou ze značek ACE, Command, Dyneon, Filtrete, Futuro, Nexcare, Post-it, Scotch, Thinsulate nebo Vikuiti?

2. Které z těchto značek znáte?

5. Znáte společnost 3M?

6. Ohodnoťte, prosím, následující atributy ve spojitosti se společností 3M.

7. Věk:

8. Pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šestauberová, K.Znáte to? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://znate-to.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.