Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zneužívání sociálního systému

Zneužívání sociálního systému

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Šmahaj
Šetření:14. 12. 2009 - 29. 12. 2009
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma „Zneužívání sociálního systému“. Dotazník je anonymní. Děkuji za Vaši účast.
 

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s názorem, že v ČR dochází ke zneužívání sociálního systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano5856,86 %56,86 %  
Spíše ano4039,22 %39,22 %  
Spíše ne32,94 %2,94 %  
Rozhodně ne10,98 %0,98 %  

Graf

2. Kolik obyvatel podle Vás tento systém v ČR zneužívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše menšina obyvatel6058,82 %58,82 %  
Spíše většina obyvatel2625,49 %25,49 %  
Naprostá menšina obyvatel98,82 %8,82 %  
Nevím54,9 %4,9 %  
Naprostá většina obyvatel21,96 %1,96 %  

Graf

3. Kdo by se podle Vás měl postarat o sociální zabezpečení občanů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše stát se spoluúčastí občanů5049,02 %49,02 %  
Spíše občané ze spoluúčastí státu3635,29 %35,29 %  
Pouze stát1211,76 %11,76 %  
Nevím32,94 %2,94 %  
Pouze občané10,98 %0,98 %  

Graf

4. Jak se podle Vás o sociální situaci občanů stará stát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodně4241,18 %41,18 %  
Přiměřeně2928,43 %28,43 %  
Málo2726,47 %26,47 %  
Nevím43,92 %3,92 %  

Graf

5. Jak se podle Vás občané starají o vlastní sociální situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málo6260,78 %60,78 %  
Přiměřeně3332,35 %32,35 %  
Hodně43,92 %3,92 %  
Nevím32,94 %2,94 %  

Graf

6. Souhlasíte s názorem, že sociální dávky jsou příliš vysoké a že nemotivují lidi k zapojení do pracovního procesu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6260,78 %60,78 %  
Ne2928,43 %28,43 %  
Nevím1110,78 %10,78 %  

Graf

7. Myslíte si, že zavedení kupónů na potraviny a určité zboží vyřeší problém zneužívání sociálních dávek ze strany těch, kteří nepracují a dávky pobírají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4241,18 %41,18 %  
Spíše ne2928,43 %28,43 %  
Ne1514,71 %14,71 %  
Ano98,82 %8,82 %  
Nevím76,86 %6,86 %  

Graf

8. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5957,84 %57,84 %  
Muž4342,16 %42,16 %  

Graf

9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 26 let6664,71 %64,71 %  
26-35 let1716,67 %16,67 %  
36-45 let1312,75 %12,75 %  
46-55 let54,9 %4,9 %  
Více než 55 let10,98 %0,98 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou (včetně nástavby)5856,86 %56,86 %  
Vysokoškolské1817,65 %17,65 %  
Vysokoškolské do úrovně bakalář1514,71 %14,71 %  
Základní65,88 %5,88 %  
Vyučen/a bez maturity32,94 %2,94 %  
Vyšší odborné vzdělání21,96 %1,96 %  

Graf

11. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student5755,88 %55,88 %  
Zaměstnanec3332,35 %32,35 %  
Živnostník43,92 %3,92 %  
Podnikatel43,92 %3,92 %  
V domácnosti (nebo na mateřské dovolené)21,96 %1,96 %  
Invalidní důchodce10,98 %0,98 %  
Strobní důchodce10,98 %0,98 %  

Graf

12. Vyberte velikost místa bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto nad 90 000 obyvatel5250,98 %50,98 %  
město s 5000 –19 999 obyvateli1312,75 %12,75 %  
město s 50 000 – 90 000 obyvateli1110,78 %10,78 %  
město s 20 000 – 49 999 obyvateli98,82 %8,82 %  
vesnice do 999 obyvatel98,82 %8,82 %  
obec s 2000 – 4999 obyvateli54,9 %4,9 %  
obec 1000 – 1999 obyvatel32,94 %2,94 %  

Graf

13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2524,51 %24,51 %  
Olomoucký1817,65 %17,65 %  
Moravskoslezský1514,71 %14,71 %  
Pardubický98,82 %8,82 %  
Ústecký87,84 %7,84 %  
Jihomoravský76,86 %6,86 %  
Královéhradecký43,92 %3,92 %  
Středočeský43,92 %3,92 %  
Liberecký43,92 %3,92 %  
Zlínský32,94 %2,94 %  
Jihočeský21,96 %1,96 %  
Karlovarský21,96 %1,96 %  
Vysočina10,98 %0,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Vyberte velikost místa bydliště.

  • odpověď velkoměsto nad 90 000 obyvatel:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte s názorem, že v ČR dochází ke zneužívání sociálního systému?

2. Kolik obyvatel podle Vás tento systém v ČR zneužívá?

3. Kdo by se podle Vás měl postarat o sociální zabezpečení občanů?

4. Jak se podle Vás o sociální situaci občanů stará stát?

5. Jak se podle Vás občané starají o vlastní sociální situaci?

6. Souhlasíte s názorem, že sociální dávky jsou příliš vysoké a že nemotivují lidi k zapojení do pracovního procesu?

7. Myslíte si, že zavedení kupónů na potraviny a určité zboží vyřeší problém zneužívání sociálních dávek ze strany těch, kteří nepracují a dávky pobírají?

8. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

11. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

12. Vyberte velikost místa bydliště.

13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte s názorem, že v ČR dochází ke zneužívání sociálního systému?

2. Kolik obyvatel podle Vás tento systém v ČR zneužívá?

3. Kdo by se podle Vás měl postarat o sociální zabezpečení občanů?

4. Jak se podle Vás o sociální situaci občanů stará stát?

5. Jak se podle Vás občané starají o vlastní sociální situaci?

6. Souhlasíte s názorem, že sociální dávky jsou příliš vysoké a že nemotivují lidi k zapojení do pracovního procesu?

7. Myslíte si, že zavedení kupónů na potraviny a určité zboží vyřeší problém zneužívání sociálních dávek ze strany těch, kteří nepracují a dávky pobírají?

8. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

11. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

12. Vyberte velikost místa bydliště.

13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmahaj, J.Zneužívání sociálního systému (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zneuzivani-socialniho-systemu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.