Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znovuzavedení trestu smrti na území České republiky

Znovuzavedení trestu smrti na území České republiky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Sedloň
Šetření:06. 03. 2023 - 13. 03. 2023
Počet respondentů:283
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem studentem posledního ročníku na vysoké škole a chtěl bych Vás požádat o pár minut Vašeho času na vyplnění tohoto dotazníku.

Smyslem dotazníku je zjistit veřejné mínění v případě teoretické otázky znovuzavedení trestu smrti v České republice.


Děkuji za Vaše odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena21074,2 %74,2 %  
muž7325,8 %25,8 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let9332,86 %32,86 %  
36-45 let8128,62 %28,62 %  
46-55 let4616,25 %16,25 %  
18-25 let4014,13 %14,13 %  
více let238,13 %8,13 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské13347 %47 %  
zakončené maturitou10236,04 %36,04 %  
vyšší odborné (DiS.)238,13 %8,13 %  
zakončené výučním listem155,3 %5,3 %  
základní103,53 %3,53 %  

Graf

4. Jaký je Váš postoj k trestu smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadí mi, souhlasím s ním13848,76 %48,76 %  
vadí mi, nesouhlasím s ním10938,52 %38,52 %  
nezaujímám k němu žádný postoj3612,72 %12,72 %  

Graf

5. Souhlasil/a byste se znovuzavedením trestu smrti v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jsem pro jeho zavedení a použití13748,41 %48,41 %  
ne, odmítám jeho zavedení a použití11540,64 %40,64 %  
nezajímám se o tuto problematiku3110,95 %10,95 %  

Graf

6. Domníváte se, že by měl mít za určitých podmínek stát právo pachatele zvlášť závažného zločinu zbavit života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16357,6 %57,6 %  
ne10236,04 %36,04 %  
nevím186,36 %6,36 %  

Graf

7. U každého argumentu PRO trest smrti uveďte své stanovisko:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. U každého argumentu PROTI trestu smrti uveďte své stanovisko:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Víte, co se dle českého trestního zákoníku rozumí výjimečným trestem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trest odnětí svobody nad 20 až do 30 let, trest odnětí svobody na doživotí10236,04 %36,04 %  
trest odnětí svobody nad 15 až do 25 let, trest odnětí svobody na doživotí6221,91 %21,91 %  
trest odnětí svobody na doživotí5519,43 %19,43 %  
nevím5017,67 %17,67 %  
trest odnětí svobody nad 20 až do 30 let82,83 %2,83 %  
trest odnětí svobody nad 15 až do 25 let62,12 %2,12 %  

Graf

10. Považujete současnou podobu výjimečného trestu v České republice za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14350,53 %50,53 %  
ano7526,5 %26,5 %  
nevím6522,97 %22,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaký je Váš postoj k trestu smrti?

 • odpověď nevadí mi, souhlasím s ním:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, jsem pro jeho zavedení a použití na otázku 5. Souhlasil/a byste se znovuzavedením trestu smrti v České republice?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi je nehumánní a barbarský=Rozhodně nesouhlasím na otázku 8. U každého argumentu PROTI trestu smrti uveďte své stanovisko:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi právo na život je právem přirozeným, proto stát nemá právo o usmrcení konkrétní osoby rozhodovat=Rozhodně nesouhlasím na otázku 8. U každého argumentu PROTI trestu smrti uveďte své stanovisko:
 • odpověď vadí mi, nesouhlasím s ním:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi přináší pocit zadostiučinění obětem, nebo pozůstalým=Rozhodně nesouhlasím na otázku 7. U každého argumentu PRO trest smrti uveďte své stanovisko:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Domníváte se, že by měl mít za určitých podmínek stát právo pachatele zvlášť závažného zločinu zbavit života?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, odmítám jeho zavedení a použití na otázku 5. Souhlasil/a byste se znovuzavedením trestu smrti v České republice?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi právo na život je právem přirozeným, proto stát nemá právo o usmrcení konkrétní osoby rozhodovat=Rozhodně souhlasím na otázku 8. U každého argumentu PROTI trestu smrti uveďte své stanovisko:

5. Souhlasil/a byste se znovuzavedením trestu smrti v České republice?

 • odpověď ano, jsem pro jeho zavedení a použití:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevadí mi, souhlasím s ním na otázku 4. Jaký je Váš postoj k trestu smrti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi právo na život je právem přirozeným, proto stát nemá právo o usmrcení konkrétní osoby rozhodovat=Rozhodně nesouhlasím na otázku 8. U každého argumentu PROTI trestu smrti uveďte své stanovisko:
 • odpověď ne, odmítám jeho zavedení a použití:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přináší pocit zadostiučinění obětem, nebo pozůstalým=Rozhodně nesouhlasím na otázku 7. U každého argumentu PRO trest smrti uveďte své stanovisko:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vadí mi, nesouhlasím s ním na otázku 4. Jaký je Váš postoj k trestu smrti?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Domníváte se, že by měl mít za určitých podmínek stát právo pachatele zvlášť závažného zločinu zbavit života?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi právo na život je právem přirozeným, proto stát nemá právo o usmrcení konkrétní osoby rozhodovat=Rozhodně souhlasím na otázku 8. U každého argumentu PROTI trestu smrti uveďte své stanovisko:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi je nehumánní a barbarský=Rozhodně souhlasím na otázku 8. U každého argumentu PROTI trestu smrti uveďte své stanovisko:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tímto trestem lze explicitně zabránit recidivistům v opakování zvlášť závažných zločinů=Rozhodně nesouhlasím na otázku 7. U každého argumentu PRO trest smrti uveďte své stanovisko:

6. Domníváte se, že by měl mít za určitých podmínek stát právo pachatele zvlášť závažného zločinu zbavit života?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, jsem pro jeho zavedení a použití na otázku 5. Souhlasil/a byste se znovuzavedením trestu smrti v České republice?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je nehumánní a barbarský=Rozhodně nesouhlasím na otázku 8. U každého argumentu PROTI trestu smrti uveďte své stanovisko:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevadí mi, souhlasím s ním na otázku 4. Jaký je Váš postoj k trestu smrti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi právo na život je právem přirozeným, proto stát nemá právo o usmrcení konkrétní osoby rozhodovat=Rozhodně nesouhlasím na otázku 8. U každého argumentu PROTI trestu smrti uveďte své stanovisko:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi představuje způsob řešení přeplněnosti českých věznic=Rozhodně souhlasím na otázku 7. U každého argumentu PRO trest smrti uveďte své stanovisko:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi trest smrti nemá odstrašující účinek a nevede ke snížení kriminality=Rozhodně nesouhlasím na otázku 8. U každého argumentu PROTI trestu smrti uveďte své stanovisko:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tímto trestem lze explicitně zabránit recidivistům v opakování zvlášť závažných zločinů=Rozhodně souhlasím na otázku 7. U každého argumentu PRO trest smrti uveďte své stanovisko:
 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přináší pocit zadostiučinění obětem, nebo pozůstalým=Rozhodně nesouhlasím na otázku 7. U každého argumentu PRO trest smrti uveďte své stanovisko:

8. U každého argumentu PROTI trestu smrti uveďte své stanovisko:

 • odpověď u trestu smrti existuje vysoké riziko justičního omylu=Rozhodně souhlasím:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi u trestu smrti existuje vysoké riziko zneužití=Rozhodně souhlasím na otázku 8. U každého argumentu PROTI trestu smrti uveďte své stanovisko:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

4. Jaký je Váš postoj k trestu smrti?

5. Souhlasil/a byste se znovuzavedením trestu smrti v České republice?

6. Domníváte se, že by měl mít za určitých podmínek stát právo pachatele zvlášť závažného zločinu zbavit života?

7. U každého argumentu PRO trest smrti uveďte své stanovisko:

8. U každého argumentu PROTI trestu smrti uveďte své stanovisko:

9. Víte, co se dle českého trestního zákoníku rozumí výjimečným trestem?

10. Považujete současnou podobu výjimečného trestu v České republice za dostatečnou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

4. Jaký je Váš postoj k trestu smrti?

5. Souhlasil/a byste se znovuzavedením trestu smrti v České republice?

6. Domníváte se, že by měl mít za určitých podmínek stát právo pachatele zvlášť závažného zločinu zbavit života?

7. U každého argumentu PRO trest smrti uveďte své stanovisko:

8. U každého argumentu PROTI trestu smrti uveďte své stanovisko:

9. Víte, co se dle českého trestního zákoníku rozumí výjimečným trestem?

10. Považujete současnou podobu výjimečného trestu v České republice za dostatečnou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sedloň, A.Znovuzavedení trestu smrti na území České republiky (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://znovuzavedeni-trestu-smrti-n.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.