Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > zodpovednosť lekárov

zodpovednosť lekárov

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Lepáček
Šetření:05. 05. 2019 - 19. 05. 2019
Počet respondentů:140
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň,

dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníku pre účely mojej rigoróznej práce na tému "Trestná zodpovednsť v zdravotníctve".

Dotazník je anonymný a jeho cieľom je zistiť spokojnosť pacientov s poskytovaním zdravotných služieb.

Odpovědi respondentů

1. Ako často navštevujete lekára?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 krát do roka6042,86 %42,86 %  
3-6 krát do roka3625,71 %25,71 %  
1 krát za 2-3 roky2215,71 %15,71 %  
7 a viac krát do roka2215,71 %15,71 %  

Graf

2. Stalo sa Vám niekedy, že by ste nebol/a spokojný/á s poskytnutou zdravotnou službou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno, už sa mi to stalo5438,57 %38,57 %  
Áno, niekedy sa mi to stane4230 %30 %  
Nie2820 %20 %  
Áno, stáva sa mi to často1611,43 %11,43 %  

Graf

3. Bola Vám niekedy spôsobená ujma na zdraví v dôsledku nesprávne vykonaného lekárskeho zákroku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie11078,57 %78,57 %  
Áno, už sa mi to stalo2517,86 %17,86 %  
Áno, stalo sa mi to už viac krát53,57 %3,57 %  

Graf

4. Viete čo v zdravotníctve znamená pojem lege artis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie7352,14 %52,14 %  
Áno4834,29 %34,29 %  
Mám o tom nějakú predstavu1913,57 %13,57 %  

Graf

5. Zdôverujete sa lekárovi aj s inými súkromnými záležitosťami, ktoré nesúvisia s Vaším zdravotným stavom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie9265,71 %65,71 %  
Áno, ale nie často4532,14 %32,14 %  
Áno, celkom často32,14 %2,14 %  

Graf

6. Obdarovali ste niekedy lekára pred plánovaným vyšetrením/zákrokom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie12488,57 %88,57 %  
Áno1611,43 %11,43 %  

Graf

7. Obdarovali ste niekedy lekára po vykonanom vyšetrení/zákroku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie9265,71 %65,71 %  
Áno4834,29 %34,29 %  

Graf

8. Máte osobnú skúsenosť s tým, že by službu konajúci lekár bol pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie12992,14 %92,14 %  
Myslím, že áno75 %5 %  
Áno, bolo to evidenté42,86 %2,86 %  

Graf

9. Ste zástancom eutanázie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skôr áno6949,29 %49,29 %  
Áno4028,57 %28,57 %  
Skôr nie1611,43 %11,43 %  
Nie1510,71 %10,71 %  

Graf

10. Sú podľa Vás lekári za výkon svojho povolania primerane finančne ohodnotení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie, zaslúžia si viacej8258,57 %58,57 %  
Áno5539,29 %39,29 %  
Nie, zaslúžia si menej32,14 %2,14 %  

Graf

11. Akého ste pohlavia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9970,71 %70,71 %  
Muž4129,29 %29,29 %  

Graf

12. Koľko máte rokov

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-305035,71 %35,71 %  
18-254330,71 %30,71 %  
41-602316,43 %16,43 %  
31-402215,71 %15,71 %  
Viac ako 6021,43 %1,43 %  

Graf

13. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské7150,71 %50,71 %  
Stredoškolské s maturitou6143,57 %43,57 %  
Stredoškolské bez maturity64,29 %4,29 %  
Základné21,43 %1,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ako často navštevujete lekára?

2. Stalo sa Vám niekedy, že by ste nebol/a spokojný/á s poskytnutou zdravotnou službou?

3. Bola Vám niekedy spôsobená ujma na zdraví v dôsledku nesprávne vykonaného lekárskeho zákroku?

4. Viete čo v zdravotníctve znamená pojem lege artis?

5. Zdôverujete sa lekárovi aj s inými súkromnými záležitosťami, ktoré nesúvisia s Vaším zdravotným stavom?

6. Obdarovali ste niekedy lekára pred plánovaným vyšetrením/zákrokom?

7. Obdarovali ste niekedy lekára po vykonanom vyšetrení/zákroku?

8. Máte osobnú skúsenosť s tým, že by službu konajúci lekár bol pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky?

9. Ste zástancom eutanázie?

10. Sú podľa Vás lekári za výkon svojho povolania primerane finančne ohodnotení?

11. Akého ste pohlavia?

12. Koľko máte rokov

13. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ako často navštevujete lekára?

2. Stalo sa Vám niekedy, že by ste nebol/a spokojný/á s poskytnutou zdravotnou službou?

3. Bola Vám niekedy spôsobená ujma na zdraví v dôsledku nesprávne vykonaného lekárskeho zákroku?

4. Viete čo v zdravotníctve znamená pojem lege artis?

5. Zdôverujete sa lekárovi aj s inými súkromnými záležitosťami, ktoré nesúvisia s Vaším zdravotným stavom?

6. Obdarovali ste niekedy lekára pred plánovaným vyšetrením/zákrokom?

7. Obdarovali ste niekedy lekára po vykonanom vyšetrení/zákroku?

8. Máte osobnú skúsenosť s tým, že by službu konajúci lekár bol pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky?

9. Ste zástancom eutanázie?

10. Sú podľa Vás lekári za výkon svojho povolania primerane finančne ohodnotení?

11. Akého ste pohlavia?

12. Koľko máte rokov

13. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lepáček, M.zodpovednosť lekárov (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://zodpovednost-lekarov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.