Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > zodpovědnost o proškolení první pomoci

zodpovědnost o proškolení první pomoci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Havránková
Šetření:17. 08. 2016 - 19. 08. 2016
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):4 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:48,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Simona a jsem zdravotnický záchranář, tyto otázky jsou doplňující pro mou bakalářskou práci.

Odpovědi respondentů

1. 1. Jelikož je KAŽDÝ občan ČR právně stíhatelný pro neposkytnutí první pomoci odnětím svobody až na dva roky (Zákon č. 40/2009Sb., § 150 Neposkytnutí pomoci )Kdo by podle vás měl nést zodpovědnost za to, aby byly osoby proškoleny v poskytování první pomoci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Autoškola, každý člověk sám za sebe

červený kříž, autoškola a nebo zaměstnavatel

každý jednotlivec

každý sám za seba. ale začať by mali už školy (základné), lebo zavolať záchranku zvládne aj školák.

každý sám za sebe, poskytnout první pomoc je povinost. Nevím, kdo jiný by měl nést zodpovědnost

každý sám, případně zaměstnavatel

Každý zodpovídá sám za sebe. U některých lidí by mělo být povinné doložení potvrzení o absolvování kurzu první pomoci/příp. pravidelné přezkoušení (např. řidiči, učitelé, vychovatelé, policisté, sociální pracovníci, trenéři...)

Které osoby jsou namysli? Za zaměstnance pri poskytnutí po v praci je to zamestnavatel, pokud se jedna o poskytnutí pp mimo zaměstnáni, neni položena otazka spravne

Měl by být zodpovědný sám občan. Proškolení by měli poskytovat školy a zaměstnavatelé, či obce. Je na každém zda se ho zúčastní a proto by měl být zodpovědný každý sám za sebe.

Mělo by to být učeno již od ZŠ.

město? stát? měli by určitě zajistit, aby každý občan bylproškolen

ministerstvo zdravotnictví

Např. už zàkladní škola

nemám vůbec tušení

Netusim

Nevim, ale všichni se proskolit nemůžeme

Nikdo. Odpovědnost za svojí odbornou úroveň nese každý poskytovatel sám a podle svého uvážení vyhledá školení nebo ne.

Nikdo. Pokud chce člověk umět pomoci, naučí se to sám od sebe. Věznit někoho za to, že nepomohl, je prasárna. Pomoc je projev dobré vůle, nikoliv vynutitelný nárok.

No myslím si,že by měli učit už děti na Základní škole jak se říká co se mládí naučíš .... Tak bych to zařadila do výuky ve škole

Občan sám.Dnes je možné vše najít a prostudovat na netu.

Obecní úřad

Pedagog na základní škole

Podle mě, by odpovědnost mělo nést ministerstvo a morální zodpovědnost, každý sám.

Podle mého ten kdo má povinnost lidi školit

Pokud tuto povinnost ukládá stát, stát by měl nést zodpovědnost za patřičné proškolení obyvatelstva.

Proškolení by mělo probíhat na základních školách. Od druhého stupně v rámci výuky výchovy k občanství.

Proškolení by mohlo být již součástí základního vzdělání - ve věku 12 až 15 let by měla být osoba schopna poskytnout první pomoc, zodpovědnost by měla být na školách.

Rodiče.

stát

stát

Stát

stát

stát

Stát

stát

stát

Stát

stát

stat

stát

Stat

Stát

Stát skrz zaměstnavatele, školy,kurzy apod.

Škola a práce

Škola, stát

škola, zaměstnavatel, stát

Škola..následně zaměstnavatel

školská zařízení, zaměstnavatel, občan sám

Školský systém (ZŠ)

Školy

Školy, vedoucí v práci.

Školy, zaměstnavatelé a především by se měl občan sám aktivně vzdělávat. To, že existuje nějaká povinnost, ještě neznamená, že mě musí někdo automaticky vyškolit.

štát

Tak jako se dělá řidičák tak bych v 18 udělala regulérní zkoušku na první pomoc a záchranu života v krizových situacích... To musí znát každý

už škola

wf

Zakladni skoly, stredni, v praci zamestnavatel, jinak autoskola.

zákon

zaměstnavatelé, školy

zaměstnavatelé, školy

zdravotní pojišťovna

2. (Vycházíme z předešlé otázky) Kdo by měl nést zodpovědnost za řádné proškolení občanů ČR v první pomoci?Nyní vyberte jen jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školství3454,84 %54,84 %  
každý zaměstnavatel1524,19 %24,19 %  
pojišťovna58,06 %8,06 %  
záchranná služba34,84 %4,84 %  
autoškola23,23 %3,23 %  
myslím, že už na základní škole by to mělo být povinné a jako předmět 11,61 %1,61 %  
Občan sám11,61 %1,61 %  
Praktický lékař11,61 %1,61 %  

Graf

3. Kde všude by se podle vás měla vyučovat první pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na základní škole5487,1 %87,1 %  
Na střední a vysoké škole4674,19 %74,19 %  
v autoškole3962,9 %62,9 %  
V každém zaměstnání3556,45 %56,45 %  
na dětském táboře2946,77 %46,77 %  
u praktického lékaře69,68 %9,68 %  
neměla by se vyučovat povinně, stačí samostudium46,45 %6,45 %  
po 1ním porodu potomka34,84 %4,84 %  
po každém produ potomka34,84 %4,84 %  
před odchodem do důchodu11,61 %1,61 %  

Graf

4. Jak často by mělo probíhat školení, tak abyste byli schopni poskytnout první pomoc v různých situacích? (zlomeniny, krvácení, bezvědomí, popáleniny, zástava oběhu, horečky, febrilní křeče apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x do roka2743,55 %43,55 %  
2x do roka1320,97 %20,97 %  
1xza 5 let1016,13 %16,13 %  
Více, jak 2x do roka46,45 %6,45 %  
1x za 10 let34,84 %4,84 %  
Jednou v životě stačí34,84 %4,84 %  
stačí učivo ze základní školy23,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kde všude by se podle vás měla vyučovat první pomoc?

  • odpověď V každém zaměstnání:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý zaměstnavatel na otázku 2. (Vycházíme z předešlé otázky) Kdo by měl nést zodpovědnost za řádné proškolení občanů ČR v první pomoci?Nyní vyberte jen jednu odpověď.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Jelikož je KAŽDÝ občan ČR právně stíhatelný pro neposkytnutí první pomoci odnětím svobody až na dva roky (Zákon č. 40/2009Sb., § 150 Neposkytnutí pomoci )Kdo by podle vás měl nést zodpovědnost za to, aby byly osoby proškoleny v poskytování první pomoci?

2. (Vycházíme z předešlé otázky) Kdo by měl nést zodpovědnost za řádné proškolení občanů ČR v první pomoci?Nyní vyberte jen jednu odpověď.

3. Kde všude by se podle vás měla vyučovat první pomoc?

4. Jak často by mělo probíhat školení, tak abyste byli schopni poskytnout první pomoc v různých situacích? (zlomeniny, krvácení, bezvědomí, popáleniny, zástava oběhu, horečky, febrilní křeče apod.?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Jelikož je KAŽDÝ občan ČR právně stíhatelný pro neposkytnutí první pomoci odnětím svobody až na dva roky (Zákon č. 40/2009Sb., § 150 Neposkytnutí pomoci )Kdo by podle vás měl nést zodpovědnost za to, aby byly osoby proškoleny v poskytování první pomoci?

2. (Vycházíme z předešlé otázky) Kdo by měl nést zodpovědnost za řádné proškolení občanů ČR v první pomoci?Nyní vyberte jen jednu odpověď.

3. Kde všude by se podle vás měla vyučovat první pomoc?

4. Jak často by mělo probíhat školení, tak abyste byli schopni poskytnout první pomoc v různých situacích? (zlomeniny, krvácení, bezvědomí, popáleniny, zástava oběhu, horečky, febrilní křeče apod.?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havránková, S.zodpovědnost o proškolení první pomoci (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://zodpovednost-o-proskoleni-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.