Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Způsoby pojišťování

Způsoby pojišťování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Macháčková
Šetření:17. 03. 2011 - 24. 03. 2011
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude sloužit jako podkladový materiál semestrální práce na ČZU v předmětu marketing. Souhlasím s veřejným vystavením dotazníku na www.vyplto.cz a jeho dalším použitím.

Děkuji  všem za jejich obětovaný čas.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5252,53 %52,53 %  
muž4747,47 %47,47 %  

Graf

2. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-40 let7979,8 %79,8 %  
41-60 let1313,13 %13,13 %  
do 20 let66,06 %6,06 %  
61 a více let11,01 %1,01 %  

Graf

3. Jste pojištěný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7676,77 %76,77 %  
ne2323,23 %23,23 %  

Graf

4. Co Vás vedlo k pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obava o zdraví3850 %38,38 %  
strach z placení škody2735,53 %27,27 %  
povinnost daná zákonem2228,95 %22,22 %  
státní příspěvěk na pojištění1823,68 %18,18 %  
rodinné důvody1823,68 %18,18 %  
příkaz nadřízeného33,95 %3,03 %  

Graf

5. Jaký druh pojišťění máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotní5572,37 %55,56 %  
životní3951,32 %39,39 %  
důchodové a penzijní2735,53 %27,27 %  
autopojištění2330,26 %23,23 %  
majetku a odpovědnosti2127,63 %21,21 %  
cestovní2026,32 %20,2 %  

Graf

6. Jakou formou jste se již pojistili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na pobočce4863,16 %48,48 %  
přes poradce3647,37 %36,36 %  
přes internet1215,79 %12,12 %  

Graf

7. Jakou formu zakládání pojištění upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pobočka5252,53 %52,53 %  
poradce2929,29 %29,29 %  
internet1818,18 %18,18 %  

Graf

8. Je pro vás dostupnost poboček důležitá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7474,75 %74,75 %  
ne2525,25 %25,25 %  

Graf

9. Je pro vás vhodná otevírací doba poboček?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4545,45 %45,45 %  
nevím3434,34 %34,34 %  
ne2020,2 %20,2 %  

Graf

10. Informujete se o službách přes infolinku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8383,84 %83,84 %  
ano1616,16 %16,16 %  

Graf

11. Znáte pojišťovnu Allianz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9595,96 %95,96 %  
ne44,04 %4,04 %  

Graf

12. Jak jste se dověděli o společnosti Allianz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z televize a radia5456,84 %54,55 %  
z novim, časopisu, bilboardu1414,74 %14,14 %  
na internetu99,47 %9,09 %  
od poradce99,47 %9,09 %  
od známých77,37 %7,07 %  
při automatickém pojištění na zájezdu22,11 %2,02 %  

Graf

13. Využíváte služby pojišťovny Allianz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8286,32 %82,83 %  
ano1313,68 %13,13 %  

Graf

14. Jakou formou jste se u Allianz pojistili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na pobočce538,46 %5,05 %  
přes poradce430,77 %4,04 %  
přes internet430,77 %4,04 %  

Graf

15. Poskytuje společnost Allianz dostatečné informace na svých webových stránkách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13100 %13,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jakou formou jste se již pojistili?

  • odpověď přes poradce:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poradce na otázku 7. Jakou formu zakládání pojištění upřednostňujete?

13. Využíváte služby pojišťovny Allianz?

  • odpověď ano:
    • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Poskytuje společnost Allianz dostatečné informace na svých webových stránkách?

15. Poskytuje společnost Allianz dostatečné informace na svých webových stránkách?

  • odpověď ano:
    • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Využíváte služby pojišťovny Allianz?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Věková kategorie

3. Jste pojištěný/á?

4. Co Vás vedlo k pojištění?

5. Jaký druh pojišťění máte?

6. Jakou formou jste se již pojistili?

7. Jakou formu zakládání pojištění upřednostňujete?

8. Je pro vás dostupnost poboček důležitá?

9. Je pro vás vhodná otevírací doba poboček?

10. Informujete se o službách přes infolinku?

11. Znáte pojišťovnu Allianz?

12. Jak jste se dověděli o společnosti Allianz?

13. Využíváte služby pojišťovny Allianz?

15. Poskytuje společnost Allianz dostatečné informace na svých webových stránkách?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Věková kategorie

3. Jste pojištěný/á?

4. Co Vás vedlo k pojištění?

5. Jaký druh pojišťění máte?

6. Jakou formou jste se již pojistili?

7. Jakou formu zakládání pojištění upřednostňujete?

8. Je pro vás dostupnost poboček důležitá?

9. Je pro vás vhodná otevírací doba poboček?

10. Informujete se o službách přes infolinku?

11. Znáte pojišťovnu Allianz?

12. Jak jste se dověděli o společnosti Allianz?

13. Využíváte služby pojišťovny Allianz?

15. Poskytuje společnost Allianz dostatečné informace na svých webových stránkách?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Macháčková, Š.Způsoby pojišťování (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zpusoby-pojistovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.