Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zvládání stresových situacích spojených se studiem VŠ

Zvládání stresových situacích spojených se studiem VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Rábková
Šetření:07. 11. 2013 - 13. 11. 2013
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):27 / 24.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pouze pro osoby aktuálně studující vysokou školu (nikoliv vyšší odbornou školu). Jeho účelem je zhodnotit jak významným stresovým faktorem je studium pro vysokoškolské studenty.  Děkujeme každému, kdo se rozhodne nám pomoci vyplněním dotazníku, který nám pomůže mimo jiné s evaulací stresovosti různých VŠ.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8674,14 %74,14 %  
muž3025,86 %25,86 %  

Graf

2. Rok narození

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19902017,24 %17,24 %  
19911916,38 %16,38 %  
19891815,52 %15,52 %  
19921815,52 %15,52 %  
19931714,66 %14,66 %  
19881210,34 %10,34 %  
198754,31 %4,31 %  
198421,72 %1,72 %  
8610,86 %0,86 %  
9310,86 %0,86 %  
ostatní odpovědi 21
1964
1994
32,59 %2,59 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1990.29
Minimum:1984
Maximum:1993
Variační rozpětí:9
Rozptyl:3.29
Směrodatná odchylka:1.82
Medián:1990
Modus:1990

Graf

3. Jaký typ vysoké školy studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejnou9985,34 %85,34 %  
soukromou1714,66 %14,66 %  

Graf

4. Uveďte prosím název Vámi studované VŠ včetně fakulty a studijního oboru.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1.LF UK zubní lékařství

2. LF UK Všeobecné lékařství

CVUT FA Průmyslový design

CVUT FEL KME

Česká zemědělská škola - Hospodářská a kulturní studia

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Hospodářská a kulturní studia

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, obor Krajinářství

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Podnikání a administrativa

Česká zemědělská univerzita, PEF - Podnikání a administrativa,

ČVUT - Fakulta architektury - Architektura a urbanismus

ČVUT - fakulta stavební - Architektura a stavitelství

ČVUT Fakulta architektury, obor Průmyslový design

ČVUT, Fakulta architektury, ústav prumyslového designu

čzu

ČZU - Ekonomická fakulta - Podnikání a administrativa

ČZU - provozně ekonomická fakulta provoz a ekonomika

Čzu, Fakulta lesnická a dřevařská, Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu

ČZU, PEF - VSRR

ČZU, PEF, HKS

ČZU, PEF, HKS

FA ČVUT obor architektura a urbanismus

Fakulta filozofická, obor Psychologie (Univerzita Karlova) Fakulta sociálních věd, obor Marketingová komunikace a PR (Univerzita Karlova)

FF UK, Český jazyk a literatura

FF, Francouzská filologie

FF, univerzita karlova praha

FMV VŠE

FSE UJEP, sociální práce

IES FSV UK, Ekonomicka teorie

informatika

Jihočeská univerita, zemědělská fakulta, obor: biologie a ochrana zájmových organismů

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Účetnictví a finanční řízení podniku

Jihočeská univerzita, pedagogika

Karlova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Demografie

Masarykova uni. - Ekonomicko-spravni fak. - Kvantitativni metody v ekonomii

Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta - obor Speciální pedagogika

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Personální management a organizační rozvoj

Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, pedagogické asistenství anglického jazyka a zeměpisu pro ZŠ

Matematicko-fyzikální fakulta, Matematika a fyzika zaměřená na vzdělávání

MU - FF - Anglický jazyk a literatura

obor Bezpečnost a kvalita potravin Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Ostravská univerzita v Ostravě, Filosofická fakulta, Historie - Základy společenských věd

Ostravská univerzita v Ostravě, pedagogická fakulta, informační technologie ve vzdělávání

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodověděcká fakulta + Pedagogická fakulta, Učitelství geografie a tělesné výchovy pro střední školy

Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta, Politická a kulturní geografie.

Policejní Akademie České Republiky Praha, fakulta Bezpečnostně právní, obor B60

PřF UK geografie a biologie se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta UP, obor geografie

Stavební hmoty a diagnostika staveb, Fakulta stavební, Vysoká škla báňská - Technická univerzita Ostrava Dopravní stavby, Fakulta stavební, Vysoká škla báňská - Technická univerzita Ostrava

Studuji státní VŠ: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, obor Ochrana Obyvatelstva

TUL, ekonomická fakulta, obor Cestovní ruch

UHK, FF, P-BPOL

UJAK - Bezpečnostní studia

UJAK Andragogika

UK, Pedagogická fakulta, AJ-ZSV

Universita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Historická sociologie.

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové, PdF, Sociální patologie a prevence

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Předškolní pedagogika

Univerzita Jana Amose Komneského Manažerská studia - Řízení lidských zdrojů

Univerzita Karlova - FF

Univerzita Karlova v Praze, archeologie středověku

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. Studium občanské společnosi

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

Univerzita Karlova v Praze, pedagogická fakulta, Biologie-Výchova ke zdraví

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Chemie v přírodních vědách.

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, praktická geobiologie

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Všeobecné lékařství

Univerzita Karlova, Filozoická fakulta, psychologie Mgr.

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Dějepis a francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, obor Chemie v přírodních vědách

Univerzita Palackého v Olomouci - PdF - Učitelství pro MŠ

Univerzita Palackého v Olomouci, japonská a anglická filologie

Univerzita Palackého, prírodovedecká, Z-BiO

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Obor ekonomika a provoz podniku

Univerzita Parubice, FES, Ekonomika a management podniku

UP, FF, uměnovědná studia - aplikovaná ekonomie

UPCE - FF - Anglický jazyk- specializace v pedagogice

UPCE, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Informační technologie

VOŠ KV cestovní ruch jazyky

VSB-TU Ostrava, Ekonomicka fakulta, marketing a obchod

Vsfs rizeni podniku a podnikove finance, fakulta ekonomie

VŠ Báňská, TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Systémové inženýrství a informatika

VŠ polytechnická Jihlava obor Finance a řízení

VŠB TU OSTRAVA EKF EKONOMIKA PODNIKU !!! IDENTIFIKAČNI OTAZKY SE DAVAJI NAKONEC !!!!

VŠB-TUO, Ekonomická fakulta - Ekonomika podniku.

VŠE fak. Mezinárodních vztahů obor Mezinárodní obchod

VŠE FIS PIS

VŠE Národohospodářská fakulta

VŠE v Praze, fakulta Podnikohospodářská, obor Arts Management

VŠE, fakulta informatiky a statistiky, obor sociálně ekonomická demografie

VŠE, FMV, Mezinárodní obchod

VŠE, Národohospodářská fakulta, Veřejná správa a regionální rozvoj

VŠE, podniko

vše,národní hospodářství

všetr

VŠFS Marketingová komunikace

VŠO - Management cestovního ruchu

VŠP, Podnikání

VUT FCH Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

VUT Ústav soudního inženýrství, Řízení rizik firem a institucí

vut, fp, im

Vysoká škola ekonomická Fakulta podnikohospodářská Podniková ekonomika a management

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, obor Informatika

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu, Management

Vysoká škola ekonomie a managementu - obor Podniková ekonomika (nejsou zde fakulty)

Vysoká škola finanční a správní, Fakulta ekonomických studií - Pojišťovnictví

Vysoká škola hotelová v Praze, Management destinace cestovního ruchu

Vysoká škola obchodní, Management cestovního ruchu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, n. o. Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram Obor - Ošetřovatelství

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická

Zču , fakulta filozofická - sociální a kulturní antropologie

zču plzeň, fakulta ekonomická, obor podniková ekonomika a management

ZČU v Plzni, Právnická fakulta, obor právo a právní věda

ZČU, FPR, Právo

5. Ve kterém studijním ročníku jste aktuálně zapsání ke studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. ročník bakalářského studia3025,86 %25,86 %  
2. ročník magisterského studia2925 %25 %  
3. ročník bakalářského studia2521,55 %21,55 %  
1. ročník magisterského studia1412,07 %12,07 %  
1. ročník bakalářskéh studia86,9 %6,9 %  
ISP10,86 %0,86 %  
3. ročník navazujícího magisterského studia10,86 %0,86 %  
5. semestr magisterského studia10,86 %0,86 %  
5 semestr mgr.10,86 %0,86 %  
3. ročník magisterského studia10,86 %0,86 %  
2. ročník doktorského studia10,86 %0,86 %  
4. ročník magisterského studia10,86 %0,86 %  
6. ročník nestrukturovaného pětiletého studia10,86 %0,86 %  
5. ročník magisterského studia10,86 %0,86 %  
3.ročník VOŠ CR10,86 %0,86 %  

Graf

6. Považujete svoji školu za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně náročnou5143,97 %43,97 %  
náročnější4538,79 %38,79 %  
velmi náročnou1210,34 %10,34 %  
spíše nenáročnou76,03 %6,03 %  
nenáročnou10,86 %0,86 %  

Graf

7. Kolik předmětu jste měli zapsáno v minulém semestru? (do předmětů prosím nezahrnujte tělesnou výchovu)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81714,66 %14,66 %  
71714,66 %14,66 %  
51412,07 %12,07 %  
61311,21 %11,21 %  
121210,34 %10,34 %  
9119,48 %9,48 %  
11108,62 %8,62 %  
1054,31 %4,31 %  
1332,59 %2,59 %  
1432,59 %2,59 %  
ostatní odpovědi 0
3
16
21
2
15
20
4
119,48 %9,48 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.3
Minimum:3
Maximum:14
Variační rozpětí:11
Rozptyl:6.54
Směrodatná odchylka:2.56
Medián:8
Modus:8

Graf

8. Kolik z těchto předmětů jste úspěšně zakončili?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81916,38 %16,38 %  
51714,66 %14,66 %  
61512,93 %12,93 %  
71412,07 %12,07 %  
1097,76 %7,76 %  
1286,9 %6,9 %  
976,03 %6,03 %  
1165,17 %5,17 %  
1443,45 %3,45 %  
443,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi 0
2
3
13
0.1
21
15
20
1311,21 %11,21 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.72
Minimum:2
Maximum:14
Variační rozpětí:12
Rozptyl:6.81
Směrodatná odchylka:2.61
Medián:7.5
Modus:8

Graf

9. Kolik pokusů na zkoušku máte?

Bez ohledu na její podobu (zda je písemná, či ústní).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
39481,03 %81,03 %  
1119,48 %9,48 %  
2108,62 %8,62 %  
510,86 %0,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.79
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.28
Směrodatná odchylka:0.53
Medián:3
Modus:3

Graf

10. Kolik máte pokusů na zápočet?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25043,1 %43,1 %  
34236,21 %36,21 %  
12218,97 %18,97 %  
2.910,86 %0,86 %  
999910,86 %0,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.21
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.49
Směrodatná odchylka:0.7
Medián:2
Modus:2

Graf

11. U kolika zapsaných předmětů bylo podmínkou získání zápočtu úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31815,52 %15,52 %  
21714,66 %14,66 %  
51512,93 %12,93 %  
11311,21 %11,21 %  
61210,34 %10,34 %  
41210,34 %10,34 %  
01210,34 %10,34 %  
865,17 %5,17 %  
954,31 %4,31 %  
732,59 %2,59 %  
ostatní odpovědi 10
15
12
32,59 %2,59 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.7
Minimum:0
Maximum:9
Variační rozpětí:9
Rozptyl:5.39
Směrodatná odchylka:2.32
Medián:3
Modus:3

Graf

12. Kolik písemných zkoušek jste měli v minulém semestru předepsáno?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51916,38 %16,38 %  
41714,66 %14,66 %  
31412,07 %12,07 %  
01311,21 %11,21 %  
21210,34 %10,34 %  
6119,48 %9,48 %  
797,76 %7,76 %  
197,76 %7,76 %  
865,17 %5,17 %  
932,59 %2,59 %  
ostatní odpovědi 10
12
15
32,59 %2,59 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:0
Maximum:9
Variační rozpětí:9
Rozptyl:5.1
Směrodatná odchylka:2.26
Medián:4
Modus:5

Graf

13. Kolik ústních zkoušek jste měli v minulém semestru předepsáno?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02925 %25 %  
22521,55 %21,55 %  
12017,24 %17,24 %  
31311,21 %11,21 %  
4119,48 %9,48 %  
586,9 %6,9 %  
932,59 %2,59 %  
632,59 %2,59 %  
721,72 %1,72 %  
810,86 %0,86 %  
ostatní odpovědi 15 10,86 %0,86 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.12
Minimum:0
Maximum:7
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.25
Směrodatná odchylka:1.8
Medián:2
Modus:0

Graf

14. Kolik kombinovaných (písemný + ústní) zkoušek jste měli v minulém semestru předepsáno?

Za kombinovanou zkoušku se považuje pouze plnohodnotné zkoušení (zkoušení nesloužilo pouze pro upřesnění známky v případě nerozhodného výsledku).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03530,17 %30,17 %  
12319,83 %19,83 %  
22218,97 %18,97 %  
31311,21 %11,21 %  
476,03 %6,03 %  
554,31 %4,31 %  
921,72 %1,72 %  
821,72 %1,72 %  
621,72 %1,72 %  
1021,72 %1,72 %  
ostatní odpovědi 27
7
11
32,59 %2,59 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.92
Minimum:0
Maximum:9
Variační rozpětí:9
Rozptyl:3.87
Směrodatná odchylka:1.97
Medián:1.5
Modus:0

Graf

15. Kolik zkoušek z minulého semestru musíte opakovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
08472,41 %72,41 %  
12017,24 %17,24 %  
276,03 %6,03 %  
421,72 %1,72 %  
0.110,86 %0,86 %  
310,86 %0,86 %  
610,86 %0,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.3
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.57
Medián:0
Modus:0

Graf

16. Kolik hodin se průměrně připravujete na jednu zkoušku?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201815,52 %15,52 %  
15108,62 %8,62 %  
10108,62 %8,62 %  
30108,62 %8,62 %  
597,76 %7,76 %  
897,76 %7,76 %  
654,31 %4,31 %  
7243,45 %3,45 %  
443,45 %3,45 %  
4043,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi 48
24
3
25
96
14
120
50
12
22
18
1000000
1.5
60
36
35
16
3328,45 %28,45 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.84
Minimum:4
Maximum:96
Variační rozpětí:92
Rozptyl:309.83
Směrodatná odchylka:17.6
Medián:20
Modus:20

Graf

17. Stresuje Vás zkouškové období?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9178,45 %78,45 %  
ne2521,55 %21,55 %  

Graf

18. Jak silně vnímáte tuto stresovou situaci? Považujete ji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně náročná5648,28 %48,28 %  
obtížně snesitelná2723,28 %23,28 %  
snesitelná2118,1 %18,1 %  
velmi dobře snesitelná86,9 %6,9 %  
jen velmi obtížně snesitelná43,45 %3,45 %  

Graf

19. Z následujících projevů vyberte ty, které jste u sebe zaznamenali v minulém semestru

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nervozita10993,97 %93,97 %  
úzkost6152,59 %52,59 %  
nespavost5446,55 %46,55 %  
zvýšený srdeční tep5043,1 %43,1 %  
nevolnost2723,28 %23,28 %  
deprese2521,55 %21,55 %  
noční můry1815,52 %15,52 %  
tiky119,48 %9,48 %  
vyšší tlak108,62 %8,62 %  
třesy97,76 %7,76 %  
zvracení43,45 %3,45 %  
sklony k sebevraždě21,72 %1,72 %  

Graf

20. Srovnejte prosím z vašeho pohledu následující situace podle jejich stresovosti:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
nesplnění zkoušky2.9053.827
nesplnění zápočtu3.0522.29
absolvování ústní zkoušky3.4312.194
absolvování písemné zkoušky3.8362.396
vytažení si špatné otázky při zkoušce3.3972.05
přítomnost určité osoby při zkoušce4.3793.287

Graf

21. Co děláte, abyste odbourali stres těsně před zkouškou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chodím, přešlapuji4538,79 %38,79 %  
snažím se myslet na něco jiného3832,76 %32,76 %  
zhluboka dýchám3731,9 %31,9 %  
přenáším stres na jinou věc (např. hraní si s propiskou apod.)3429,31 %29,31 %  
nic32,59 %2,59 %  
nedělám nic10,86 %0,86 %  
Píšu lidem pro uklidnění10,86 %0,86 %  
nemám žádný stres k odbourání10,86 %0,86 %  
učím se10,86 %0,86 %  
sportuji, odpočívám, kouknu se na nějaký lehký film10,86 %0,86 %  
snažím se naučit co nejvíc10,86 %0,86 %  
čtu si dokola zápisky10,86 %0,86 %  
sejdu se se slečnou10,86 %0,86 %  
Kouřím a jím10,86 %0,86 %  
souložím10,86 %0,86 %  
Říkám si, že se musím uklidnit, protože nervózní nic nevymyslím (a pomáhá to :-))10,86 %0,86 %  
poslouchám úchylnou hudbu :)10,86 %0,86 %  
hraju pc hry10,86 %0,86 %  
nic, nemám tu potřebu, nijak mě má lehká nervozita neomezuje10,86 %0,86 %  
Dělat si z toho srandu10,86 %0,86 %  
hudba10,86 %0,86 %  
jím čokoládu10,86 %0,86 %  
bavím se s ostatními10,86 %0,86 %  
povídám si s ostatními10,86 %0,86 %  
pustím si nahlas hudbu a zpívám10,86 %0,86 %  
Snažím se na stresovou situaci nemyslet10,86 %0,86 %  
povídám si se spolužáky10,86 %0,86 %  
nic, nic totiž nepomáhá10,86 %0,86 %  
chodim a kouřim10,86 %0,86 %  
cigarety10,86 %0,86 %  
kouřím10,86 %0,86 %  
jím10,86 %0,86 %  

Graf

22. Kdy u Vás obvykle ustoupí stres ze zkoušky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
během zkoušky4841,38 %41,38 %  
po zkoušce4337,07 %37,07 %  
těsně před zkouškou1512,93 %12,93 %  
Po obdržení výsledků10,86 %0,86 %  
Po kladném výsledku zkoušky10,86 %0,86 %  
nikdy10,86 %0,86 %  
ještě dříve než nastoupí10,86 %0,86 %  
po té, co se dozvím výsledek zkoušky10,86 %0,86 %  
nenastupuje10,86 %0,86 %  
Obvykle večer před zkouškou, kdy rezignuji a řeknu si, že ono to nějak dopadne10,86 %0,86 %  
v okamžiku, kdy se předtím přestanu učit - tím se dávám všanc osudu :-)10,86 %0,86 %  
když už mám v ruce otázky10,86 %0,86 %  
dva dny před zkouškou10,86 %0,86 %  

Graf

23. Zaznamenal/a jste v minulosti nějaké tělesné obtíže, které by ste spojoval/a se stresem ze zkouškového období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 24, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8169,83 %69,83 %  
ano3530,17 %30,17 %  

Graf

24. Jaké tělesné obtíže jste zaznamenal/a ve spojení se stresem ze zkouškového období?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

afty, bolesti zad

Bolest hlavy

bolest zad

bolesti

bolesti žaludku

Horší spaní a sny.

Kašel

NADMĚRNÉ POCENÍ

Nadváha

nechuť k jídlu, ale i zvýšená chuť k jídlu

nespavost, žaludeční potíže, tiky

nevolnost - průjmy

nevolnost, nemožnost se najíst (to by bylo nebezpečné :))

nevolnost, nervozita, nespavost (šlo o jinou školu)

nevolnost, zažívací potíže

nevolnosti, zvýšená náchylnost vůči infekcím

pocit zvracení

Průjem, nespavost

Průjem, nevolnost, bulka na krku, ztuhlá šíje, zablokovaná záda ...

Průjem, stažený žaludek - neschopnost najíst ce, nadměrné pocení

průjem, zvracení, třes

přibírání váhy, porucha trávení a příjmu potravy

střevní nevolnosti, bolest hlavy

střevní potíže

špatně od žaludku

špatné trávení

Vypadávání vlasů.

vyrážky, nespavost, nevolnost, hnačka

Zácpa, celkový pocit nepohodlí v těle

zhoršená vyrážka

zvracení

Zvracení, vyrážka, po dlouhodobém stresu ve škole značné oslabení imunity.

zvýšený srdenční tep, točení hlavy

žaludeční obtíže

žaludeční problémy

25. Zaznamenal/a jste někdy v minulost psychické obtíže vyvolané stresem ze zkouškového období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7362,93 %62,93 %  
ano4337,07 %37,07 %  

Graf

26. Vyhledal/a jste kvůli těmto obtížím odbornou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 27, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3577,78 %30,17 %  
ano1022,22 %8,62 %  

Graf

27. Předepsal/a Vám lékař/ka farmaceutika na zlepšení Vašeho psychického stavu vyvolaného stresem ze zkouškového období?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano770 %6,03 %  
ne330 %2,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Kolik máte pokusů na zápočet?

 • odpověď 1:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 9. Kolik pokusů na zkoušku máte?
 • odpověď 2:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 9. Kolik pokusů na zkoušku máte?

19. Z následujících projevů vyberte ty, které jste u sebe zaznamenali v minulém semestru

 • odpověď úzkost:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 6 > na otázku 15. Kolik zkoušek z minulého semestru musíte opakovat?

25. Zaznamenal/a jste někdy v minulost psychické obtíže vyvolané stresem ze zkouškového období?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 26. Vyhledal/a jste kvůli těmto obtížím odbornou pomoc?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Vyhledal/a jste kvůli těmto obtížím odbornou pomoc?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi snesitelná na otázku 18. Jak silně vnímáte tuto stresovou situaci? Považujete ji za:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Rok narození

3. Jaký typ vysoké školy studujete?

5. Ve kterém studijním ročníku jste aktuálně zapsání ke studiu?

6. Považujete svoji školu za:

7. Kolik předmětu jste měli zapsáno v minulém semestru? (do předmětů prosím nezahrnujte tělesnou výchovu)

8. Kolik z těchto předmětů jste úspěšně zakončili?

9. Kolik pokusů na zkoušku máte?

10. Kolik máte pokusů na zápočet?

11. U kolika zapsaných předmětů bylo podmínkou získání zápočtu úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu?

12. Kolik písemných zkoušek jste měli v minulém semestru předepsáno?

13. Kolik ústních zkoušek jste měli v minulém semestru předepsáno?

14. Kolik kombinovaných (písemný + ústní) zkoušek jste měli v minulém semestru předepsáno?

15. Kolik zkoušek z minulého semestru musíte opakovat?

16. Kolik hodin se průměrně připravujete na jednu zkoušku?

17. Stresuje Vás zkouškové období?

18. Jak silně vnímáte tuto stresovou situaci? Považujete ji za:

19. Z následujících projevů vyberte ty, které jste u sebe zaznamenali v minulém semestru

20. Srovnejte prosím z vašeho pohledu následující situace podle jejich stresovosti:

21. Co děláte, abyste odbourali stres těsně před zkouškou?

22. Kdy u Vás obvykle ustoupí stres ze zkoušky?

23. Zaznamenal/a jste v minulosti nějaké tělesné obtíže, které by ste spojoval/a se stresem ze zkouškového období?

25. Zaznamenal/a jste někdy v minulost psychické obtíže vyvolané stresem ze zkouškového období?

26. Vyhledal/a jste kvůli těmto obtížím odbornou pomoc?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Rok narození

3. Jaký typ vysoké školy studujete?

5. Ve kterém studijním ročníku jste aktuálně zapsání ke studiu?

6. Považujete svoji školu za:

7. Kolik předmětu jste měli zapsáno v minulém semestru? (do předmětů prosím nezahrnujte tělesnou výchovu)

8. Kolik z těchto předmětů jste úspěšně zakončili?

9. Kolik pokusů na zkoušku máte?

10. Kolik máte pokusů na zápočet?

11. U kolika zapsaných předmětů bylo podmínkou získání zápočtu úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu?

12. Kolik písemných zkoušek jste měli v minulém semestru předepsáno?

13. Kolik ústních zkoušek jste měli v minulém semestru předepsáno?

14. Kolik kombinovaných (písemný + ústní) zkoušek jste měli v minulém semestru předepsáno?

15. Kolik zkoušek z minulého semestru musíte opakovat?

16. Kolik hodin se průměrně připravujete na jednu zkoušku?

17. Stresuje Vás zkouškové období?

18. Jak silně vnímáte tuto stresovou situaci? Považujete ji za:

19. Z následujících projevů vyberte ty, které jste u sebe zaznamenali v minulém semestru

20. Srovnejte prosím z vašeho pohledu následující situace podle jejich stresovosti:

21. Co děláte, abyste odbourali stres těsně před zkouškou?

22. Kdy u Vás obvykle ustoupí stres ze zkoušky?

23. Zaznamenal/a jste v minulosti nějaké tělesné obtíže, které by ste spojoval/a se stresem ze zkouškového období?

25. Zaznamenal/a jste někdy v minulost psychické obtíže vyvolané stresem ze zkouškového období?

26. Vyhledal/a jste kvůli těmto obtížím odbornou pomoc?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rábková, L.Zvládání stresových situacích spojených se studiem VŠ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zvladani-stresovych-situacic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.