Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Předváděcí akce

Předváděcí akce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Magdálková
Šetření:06. 03. 2015 - 20. 03. 2015
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku. Jsem studentkou 3. ročníku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a tento dotazník bude součástí mé bakalářské práce, ve které se zabývám ochranou seniorů na předváděcích akcích, na kterých často figurují podvodní prodejci. Smyslem tohoto dotazníku je pomoci lidem, aby se nestali součástí tohoto podvodného procesu. Prosím Vás o vyplnění mého dotazníku, které nezabere více než 5 minut.

Odpovědi respondentů

1. Došla Vám do schránky pozvánka k účasti na předváděcí akci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6485,33 %85,33 %  
Ne1114,67 %14,67 %  

Graf

2. Kolikrát jste byli na předváděcí akci? Pokud zvolíte poslední možnost, přeskočte na otázku č. 6.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl jsem2533,33 %33,33 %  
2-5 krát2229,33 %29,33 %  
Jednou1722,67 %22,67 %  
Více než 5 krát1114,67 %14,67 %  

Graf

3. Jaký byl důvod Vaší účasti na předváděcí akci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvědavost2546,3 %33,33 %  
Výlet2444,44 %32 %  
Dárek nebo jídlo zdarma2240,74 %29,33 %  
Nákup zboží1222,22 %16 %  
nebyla jsem 23,7 %2,67 %  
hudba23,7 %2,67 %  
X11,85 %1,33 %  
nebyl jsem11,85 %1,33 %  

Graf

4. Co jste koupili na předváděcí akci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic2037,04 %26,67 %  
Potřeby spojené s úklidem domácnosti1731,48 %22,67 %  
Kuchyňské potřeby1629,63 %21,33 %  
Zdravotní pomůcky1527,78 %20 %  
deky23,7 %2,67 %  
nebyla jsem 11,85 %1,33 %  
koření11,85 %1,33 %  
zdravá výživa11,85 %1,33 %  
X11,85 %1,33 %  
deku11,85 %1,33 %  

Graf

5. Byl na Vás během předváděcí akce vyvíjen nátlak za strany prodejce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1630,19 %21,33 %  
Ano1630,19 %21,33 %  
Spíše ano1120,75 %14,67 %  
Spíše ne611,32 %8 %  
Nevím47,55 %5,33 %  

Graf

6. Myslíte si, že kvalita výrobků na předváděcích akcích odpovídá jejich ceně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3952 %52 %  
Spíše ne1621,33 %21,33 %  
Ano912 %12 %  
Nevím68 %8 %  
Spíše ano56,67 %6,67 %  

Graf

7. Myslíte si, že jsou senioři dostatečně chráněni před podvodnými prodejci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4762,67 %62,67 %  
Ano1925,33 %25,33 %  
Nevím912 %12 %  

Graf

8. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4864 %64 %  
Muž2736 %36 %  

Graf

9. Jaký je počet členů Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 a více5370,67 %70,67 %  
Žiji sám2229,33 %29,33 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55-603040 %40 %  
61-703040 %40 %  
více než 711520 %20 %  

Graf

11. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V důchodu4661,33 %61,33 %  
Změstnaný2432 %32 %  
Pracující důchodce56,67 %6,67 %  

Graf

12. Jaký je Váš aktuální měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 12000 Kč3749,33 %49,33 %  
9000-12000 Kč2736 %36 %  
Méně než 9000 Kč1114,67 %14,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaký byl důvod Vaší účasti na předváděcí akci?

 • odpověď Zvědavost:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 5. Byl na Vás během předváděcí akce vyvíjen nátlak za strany prodejce?

8. Jaké je vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Došla Vám do schránky pozvánka k účasti na předváděcí akci?

10. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 55-60:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Změstnaný na otázku 11. V současné době jste:

11. V současné době jste:

 • odpověď V důchodu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nákup zboží na otázku 3. Jaký byl důvod Vaší účasti na předváděcí akci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřeby spojené s úklidem domácnosti na otázku 4. Co jste koupili na předváděcí akci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotní pomůcky na otázku 4. Co jste koupili na předváděcí akci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 71 na otázku 10. Jaký je Váš věk?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kuchyňské potřeby na otázku 4. Co jste koupili na předváděcí akci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Došla Vám do schránky pozvánka k účasti na předváděcí akci?

2. Kolikrát jste byli na předváděcí akci? Pokud zvolíte poslední možnost, přeskočte na otázku č. 6.

3. Jaký byl důvod Vaší účasti na předváděcí akci?

4. Co jste koupili na předváděcí akci?

5. Byl na Vás během předváděcí akce vyvíjen nátlak za strany prodejce?

6. Myslíte si, že kvalita výrobků na předváděcích akcích odpovídá jejich ceně?

7. Myslíte si, že jsou senioři dostatečně chráněni před podvodnými prodejci?

8. Jaké je vaše pohlaví?

9. Jaký je počet členů Vaší domácnosti?

10. Jaký je Váš věk?

11. V současné době jste:

12. Jaký je Váš aktuální měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Došla Vám do schránky pozvánka k účasti na předváděcí akci?

2. Kolikrát jste byli na předváděcí akci? Pokud zvolíte poslední možnost, přeskočte na otázku č. 6.

3. Jaký byl důvod Vaší účasti na předváděcí akci?

4. Co jste koupili na předváděcí akci?

5. Byl na Vás během předváděcí akce vyvíjen nátlak za strany prodejce?

6. Myslíte si, že kvalita výrobků na předváděcích akcích odpovídá jejich ceně?

7. Myslíte si, že jsou senioři dostatečně chráněni před podvodnými prodejci?

8. Jaké je vaše pohlaví?

9. Jaký je počet členů Vaší domácnosti?

10. Jaký je Váš věk?

11. V současné době jste:

12. Jaký je Váš aktuální měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Magdálková, A.Předváděcí akce (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zvyseni-ochrany-senioru-na-n.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.