Vyplňto.cz > Vylepši i Ty svou diplomku, bakalářku nebo seminárku vlastním průzkumem!

Vylepši i Ty svou diplomku, bakalářku nebo seminárku vlastním průzkumem!

Zvedni i ty svou diplomku, bakalářku nebo seminárku na vyšší úroveň – vlastním průzkumem na vyplňto.cz!

Budeš se moci pochlubit vlastním přínosem k tématu

Málokterá školní práce se obejde bez parafrázování cizích zdrojů, citací z moudrých knih, studia literatury. To je základ, se kterým se zkrátka počítá…

Na druhou stranu není vůbec na škodu přijít i s vlastními myšlenkami, zkušenostmi a zjištěními – ocení to nejen hodnotitelé, kteří znají všechny knihy snad už i pozpátku, ale nakonec i Ty. Psaní vlastních zjištění — bez obav, zda jsou správně citována a zda nejde o plagiátorství — je totiž vždy podstatně zábavnější a rychlejší.

Máš-li vlastní zkušenosti z praxe, jsi za vodou, nemáš-li, zeptej se v dotazníku těch, kteří tyto zkušenosti mají, kteří se tématem práce zabývají nebo kterých se Tvá práce přímo týká.

Snáze splníš kritéria své školní práce

Zejména diplomové práce občas vyžadují následující schéma:

vymezení oblasti → teoretický základ → praktický problém → formulace hypotéz na základě teoretického základu → získání dat → vyhodnocení hypotéz → závěr
(schéma je samozřejmě vhodné probrat s vedoucím práce)

Jedním z možných přístupů k naplnění tohoto schématu může být realizace dotazníkového šetření, při němž obvykle nebývá velkým problémem ani blíže popsat metody sběru a analýzy dat – jedná se o metody, které jsou velmi dobře popsány v mnoha odborných pramenech, a spíše je problém toho o těchto metodách nenapsat do diplomové práce příliš mnoho než naopak ;-)

Graficky obohatíš práci, bude to zkrátka "nějak vypadat"

Přiznejme si to – při obhajobě si Tvoji práci vedoucí komise (narozdíl od vedoucího práce a recenzenta) příliš pročítat nebude, nebude na to prostě čas. Práci si především prolistuje, a pouze pokud ho něco zaujme (případně bude o tématu něco vědět), zkusí se krátce "začíst", zatímco Tě budou ostatní grilovat.

Práce, která kromě desítek stran textu obsahuje také hezké barevné grafy a tabulky, vytištěné nejlépe na kvalitním papíře, bude působit podstatně lépe.

Dojem vedoucího komise, to je při obhajobách mnohdy to nejdůležitější…

Kromě toho bývá grafická úprava, práce s tabulkami, obrázky, schématy atd. na některých školách přímo součástí hodnocení bakalářských a diplomových prací.

Vyplňto.cz pomůže s technickou realizací a otrockou prací

Dotazníková služba Vyplňto.cz Ti pomůže s technickou realizací průzkumu. Pomocí průvodce snadno zadáš dotazník do systému a ihned získáš adresu, na které jej budou moci Tví respondenti vyplnit.

Adresu dotazníku můžeš klasicky poslat kamarádům na Facebook nebo třeba na e-mailové adresy konkrétních respondentů (např. zaměstnancům určité firmy, ve které budeš provádět průzkum), současně však budeš moci využít též početné komunity lidí okolo Vyplňto.cz – lidí, kteří denně vyplní stovky až tisíce studentských dotazníků, protože je to baví (využití komunity respondentů okolo Vyplňto.cz je nepovinné). Více o způsobech získávání respondentů je napsáno zde.

Co budeš muset udělat pro realizaci úspěšného průzkumu Ty?

Předně si budeš muset stanovit hypotézy, které budeš chtít průzkumem ověřit. Na základě teoretických znalostí v hypotézách popíšeš "jak by měl vypadat svět", následně vymyslíš otázky dotazníku, které se budou světu ptát "jaký doopravdy je", a na základě analýzy výsledků průzkumu popíšeš, jestli hypotézy (a tedy i teorie) platí, nebo se od reality liší (a sáhodlouhé povídání o tom, proč to tak asi je…).

Vyplňto.cz za Tebe spočítá absolutní a relativní četnosti odpovědí a vytvoří Ti krásné grafy (to je ta otrocká práce, kvůli které se dříve průzkumy k diplomkám v tak velké míře jako dnes nedělaly), jejich interpretace však bude na Tobě.

Součástí analýzy výsledků by také ve většině případů měla být segmentace respondentů. Dost často nás nezajímá, co si myslí většina respondentů, ale čím se liší určitá skupina respondentů od jiné. Chceme například zjistit, zda se v něčem odlišují muži od žen, různé věkové kategorie, vzdělaní od nevzdělaných a tak dále.

Vyplňto.cz Ti se segmentací pomůže – jedním kliknutím Ti přegeneruje všechny tabulky a grafy tak, že Ti ukáže pouze odpovědi určité skupiny lidí.

Zkusíš si v praxi nástroj, který se Ti bude v budoucnu hodit

Online průzkumy na Vyplňto.cz se hodí nejen pro oživení bakalářských a diplomových prací, hodí se i v běžném pracovním životě.

Jako budoucí personalista budeš s jejich pomocí například monitorovat náladu mezi zaměstnanci (co je ve firmě drží, co je štve, jaké benefity by uvítali,…), budeš-li pracovat v marketingu, poznáš potřeby svých zákazníků, budeš-li se starat o B2B vztahy, získáš efektivně zpětnou vazbu od svých obchodních partnerů, jako novinář nahradíš sociologické výzkumy amerických (ruských,…) vědců za své vlastní, jako politik budeš vědět, co komu slíbit…

Kam dál?

Zobrazit varianty služby – omezená funkcionalita s reklamou zdarma, placená varianta za cenu „dvou obědů”…

Zobrazit 10 důvodů pro Vyplňto.cz – proč se nevyplatí zvolit řešení u konkurence

Registrovat se – pokud chceš začít službu Vyplňto.cz využívat, klikni zde